top of page

ATEX - Jak zabezpieczyć młyn bijakowy w peleciarni? Część 2

Poniżej przedstawiamy 2 konkretne warianty zabezpieczenia oparte na Ocenie Zagrożenia Wybuchem dla naszego Klienta, który produkuję pellet z suchych zrębków i trocin.


Suche zrębki i trociny o wilgotności 12% są surowcami pylącymi. Stąd stwierdzono występowanie atmosfery potencjalnie wybuchowej.


Nawrocki | NPT - Jak zabezpieczyć ATEX młyn bijakowy w peleciarni
Nawrocki | NPT - Jak zabezpieczyć ATEX młyn bijakowy w peleciarni

Oto jak należy zabezpieczyć młyn bijakowy w peleciarni zgodnie z Dyrektywą ATEX:Jak zabezpieczyć młyn bijakowy w peleciarni - Wariant 1

System bezpłomieniowego odciążenia wybuchu zainstalowanego na młynie bijakowym wraz komorą rozprężną oraz redlerze.


  • Wokół systemu bezpłomieniowego odciążenia wybuchu należy wygrodzić strefę bezpieczeństwa, której wielkość określa dostawca systemu na podstawie parametrów zapalności i wybuchowości pyłu palnego, w której podczas pracy młyna nie mogą znajdować się pracownicy oraz inne obiekty np. urządzenia technologiczne, narzędzia itp. narażone na działanie ciśnienia powstałego w trakcie wybuchu. 

  • system odsprzęgania wybuchu w postaci dozowników celkowych zainstalowanych na wlocie do młyna, przesypie z cyklonu do redlera i wylocie z redlera dla pyłów o klasie wybuchowości St1 


lub w postaci barier HRD zainstalowanych na wlocie do młyna, przesypie z cyklonu do redlera i wylocie z redlera. 


Jak zabezpieczyć młyn bijakowy w peleciarni - Wariant 2
lub w postaci barier HRD zainstalowanych na wlocie do młyna, przesypie z cyklonu do redlera i wylocie z redlera. 


Dostawca systemów ochrony przeciwwybuchowej powinien potwierdzić lub zbadać wytrzymałość konstrukcji młyna, komory rozprężnej, redlera oraz filtra na zredukowane ciśnienie wybuchu (p-red), uwzględniając konstrukcje wsporcze, a także konstrukcje odcinka przesypów (wlot do młyna, pomiędzy cyklonem, a redlerem i wylot z redlera od miejsca zainstalowania systemu ochrony przeciwwybuchowej do połączenia z młynem wraz z komorą rozprężną, redlerem zgodnie z normą PN-EN 14491:2012. 


Rozwiązania alternatywne zabezpieczenia młyna bijakowego


Niektórzy dostawcy linii mielenia stosują inne rozwiązania zabezpieczenia instalacji granulowania przed skutkami wybuchu. Jednak analiza nie potwierdziła zgodności z Dyrektywą ATEX. Skutkiem tego może być nie spełnienie wymagań Dyrektywy i brak uzyskania certyfikatu na linię produkcyjną. 

Umów się z naszym ekspertem i dowiedz się jak zabezpieczyć młyn bijakowy i inne sekcje swojej linii produkcyjnej. Zapisz się na bezpłatną konsultację tu:

5 wyświetleń

Comments


bottom of page