Suszenie

 

 • Główną zaletą mikronizacji jest możliwość zastosowania do obróbki wielu zbóż w celu kontrolowanej żelatynizacji skrobi, co prowadzi do zwiększenia ich przyswajalności i wydajności w czasie skarmiania zwierzętami. Dyrektywy UE kładą nacisk na przestrzeganie odpowiedniej diety prosiąt, podając restrykcyjne normy. ​

 • Mikronizacja należy do zabiegów termicznej obróbki surowców spożywczych i paszowych i polega na poddawaniu pełnych lub wcześniej  obłuszczonych bądź rozdrobnionych nasion zbóż, nasion roślin oleistych, czy też śrut poekstrakcyjnych i innych materiałów paszowych działaniu promieniowania podczerwonego o długości fali 1,8-3,4 µm w stosunkowo krótkim czasie, dzięki czemu uzyskuje się istotne zmiany właściwości fizycznych i chemicznych przetwarzanych materiałów.

 • Działanie promieniowania podczerwonego powoduje pobudzenie molekuł budujących materiał, wprawiając je w intensywne wibracje, co z kolei wywołuje tarcie, bardzo szybki wzrost temperatury i ciśnienia pary wodnej wewnątrz cząstek materiału poddawanego obróbce.

 • Para wodna w materiale powstaje na skutek gwałtownego jego podgrzania. Temperatura obrabianego materiału podnosi się w ciągu 50 sekund do 90°C, a po 90 s.  do 110-130°C i wyższej (przy dłuższym działaniu promieniowania  do 230-250°C).

 • Działanie tak wysokiej temperatury jest krótkotrwałe, najczęściej trwa 45-90 sekund, w zależności od rodzaju obrabianego materiału. Ziarno zbóż dla przykładu poddawane jest promieniowaniu przez ok. 50 sekund, co jest wystarczające by w ziarniakach nastąpił proces kleikowania skrobi. Po opuszczeniu mikronizatora materiał poddaje się  schładzaniu oraz bardzo często płatkowaniu (gniecenie).

Mikronizowanie należy do grupy procesów określanych mianem HTST (high temperature – short time), materiał  jest podgrzewany przez kilkadziesiąt sekund do wysokiej temperatury (pow. 130°C) i następnie chłodzony.
 • W materiałach paszowych poddanych procesowi mikronizacji poziom białka ogólnego zasadniczo nie ulega zmianie. Jednak tak, jak w przypadku większości procesów obróbki termicznej, wzrasta ilość białka strawnego, a więc tej części białka, która zostaje wchłonięta i wykorzystana na potrzeby organizmu zwierzęcia.

 • Generalnie można przyjąć, że poziom białka strawnego w materiałach paszowych poddanych mikronizacji może wzrosnąć nawet o ok. 10%, a w przypadku komponentów o wysokiej zawartości białka ogólnego, wzrost poziomu białka strawnego może być jeszcze wyższy. Wzrost poziomu białka ogólnego związany jest z działaniem wysokiej temperatury, która niszczy wiązania podwójne (między aminokwasami), ale nie jest w stanie zniszczyć wiązań wewnątrz aminokwasów, co powoduje rozpad struktury białka bez naruszenia cząsteczek aminokwasowych. 

 • Wysoka temperatura mikronizacji wpływa dodatkowo na wystąpienie efektu denaturacji białek, który jest szczególnie użyteczny przy obróbce nasion roślin oleistych, ich makuchów i śrut poekstrakcyjnych i wpływa na zwiększenie przyswajalności składników pokarmowych.

Informacja szczegółowa
Wypełnij formularz i dowiedz się w jaki sposób mikronizacja może wydatnie zwiększyć Twoją przewagę konkurencyjną poprzez wzrost przyswajalności pasz.
Dodatkowo otrzymasz pełną informację na temat zalet mikronizacji, dezaktywacij substancji antyżywieniowych, obróbce soi, kosztów procesu.

Chłodzenie i czyszczenie

mikronizatów

Mikronizowanie i płatkowanie

Dozowanie

Nasączanie i namaczanie

O nas
Linki
Dojazd
Kontakt

Jesteśmy polskim producentem granulatorów z matrycą pierścieniową i płaską. Projektujemy fabryki oraz linie produkcyjne dla producentów pasz oraz producentów pelletów z biomasy leśnej, biomasy rolniczej (agro) oraz innych surowców jak poferment, osady pościekowe, pomiot kurzy, tworzywa sztuczne, RDF/SRF, śmieci i żywność. 

Nawrocki Technologie Granulowania
 

T: +48 509 930 307

E: npt(@)granulatory.com

88-400 Żnin, ul. Szpitalna 20

Polska

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
Nawrocki Technologie Granulowania

© 2002 - 2019 Nawrocki Pelleting Technology Sp. z o.o