Mieszanka Konserwująca Matrycę (Smarująca)

Wprost z naszej Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) przedstawiamy sposób na wykonanie Mieszanki Konserwującej Matrycę (MKM):


5.3.1.6 Mieszanka smarująca- konserwacja

Mieszanka smarująca jest to zwykle surowiec z domieszką około 6 – 10% jakiejkolwiek substancji oleistej pochodzenia roślinnego, która zmniejsza tarcie. Może nią być olej roślinny, zwierzęcy. Przy biomasie może być stosowany stary przepracowany olej maszynowy itp. w tym przypadku należy zwrócić uwagę na ograniczenia jakościowe, jakie wymagać będzie odbiorca pelet. Mieszanka taka jest odporniejsza od samego surowca na twardnienie, które jest spowodowane wysychaniem. Użycie mieszanki smarującej pod koniec cyklu granulowania ułatwi rozruch po dłuższej przerwie w pracy granulatora.


Ilość mieszanki smarującej jest zależna od średnicy wewnętrznej matrycy i średnicy otworów np. matryca fi 750.160 z otw. fi 3,2: 40 - 50 kg. fi 750.250: 50 - 65 kg (ilość należy dobrać doświadczalnie).


TYLKO PASZA: Przed granulowaniem mieszanki smarującej należy zamknąć wlot do chłodnicy cienką pokrywą z blachy 0,8-1mm,otworzyć dolne drzwiczki na drzwiach zespołu granulującego. Nie wolno dopuścić, aby mieszanka smarująca dostała się do urządzeń za granulatorem (chłodnica, przesiewacz itd.)


I to cała instrukcja. Warto ją stosować nie tylko na koniec produkcji, ale także przed wysyłką matrycy do regeneracji. To redukuje koszty!!!

162 wyświetlenia