Wydajność peleciarki i granulatora

Od czego zależy wydajność granulatora - peleciarki?


Jest to jeden z częściej poruszanych problemów: za niska wydajność godzinowa i roczna. Zależą one od następujących czynników:


  1. Typ surowca: biomasa leśna, biomasa rolnicza, pasze, nawozy, minerały,

  2. Parametry poszczególnych surowców: stopień rozdrobnienia, wilgotność, lepkość, zawartość lepiszczy naturalnych, itp.

  3. Odpowiedni dobór parametrów matrycy do surowca,

  4. Stabilność parametrów surowca,

  5. Doświadczenie operatorów granulatora (i linii granulowania),

  6. Sprawna logistyka dostaw surowca,

  7. Organizacja pracy i logistyka wewnątrz fabryki,

  8. Wysoka sprawność wszystkich innych maszyn pracujących z granulatorem w linii granulowania,

  9. Optymalizacja automatyki procesów przemysłowych,

  10. Organizacja zbytu pelletów (granulatu).


Peleciarka do biomasy typu miniPelleter 18.G2
Peleciarka do biomasy typu miniPelleter 18.G2

Każdy z powyższych czynników jest ważny, ponieważ zlekceważenie któregokolwiek może prowadzić do przestojów i obniżenia średniej rocznej wydajności.


Jeżeli masz wątpliwości dotyczące kwestii wydajności Twojego granulatora lub linii granulowania to skontaktuj się nami: 509 930 307. Pomożemy zwiększyć wydajność stosując skuteczne rozwiązania minimalizujące ewentualne koszty.


142 wyświetlenia