top of page

Chłodnice do pelletu. Chłodnice do pasz. Chłodnice przeciwprądowe.

Zbiorniki dla surowców i granulatu

Inteligentne automatyczne systemy zarządzania maszynami i produkcją

 

Przemysł 4.0 (niem. Industrie 4.0) to wprowadzone w 2011 roku pojęcie, określające nowe podejście do procesów inteligentnego sterowania, integracji mechaniki i automatyki w połączeniu z możliwościami Internetu i technologii informacyjnych. Mówiąc wprost, fabryki i ciągi produkcyjne stają się bardziej inteligentne i niezależne od ludzi. Będą korzystać z wielokierunkowej komunikacji, wspólnych baz danych oraz procedur – będą tworzyć własne sieci „społecznościowe”.

OK_FPZ_14_Granulator_GRP2_850.jpg

W NPT jesteśmy świadomi korzyści, jakie daje Przemysł 4.0: z jednej strony są to wyzwania, z drugiej całkowicie nowa jakość i możliwości systemów produkcyjnych. Ich potencjału nie wolno zignorować w dobie redukcji kosztów, które stanowią o być lub nie być każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego.

 

Postęp technologii informatycznych w kierunku algorytmów samouczących i sztucznej inteligencji, pozwolił na rozszerzenie naszej oferty o całkowicie automatyczne systemy sterowania oraz systemy inteligentnego zarządzania maszyną. Współpraca naszych informatyków, automatyków, mechatroników, inżynierów oraz co najważniejsze użytkowników, pozwoliła nam na stworzenie kompletnego systemu sterowania zgodnego z P4.0.

 

Tym samym oddajemy do Państwa dyspozycji szereg nowych i nowoczesnych systemów sterowania. Razem tworzą doskonałą podstawę i rozpoczęcie produkcji zgodnie z zasadami Przemysłu 4.0.

Ocenia się, że wykorzystanie rozwiązań dedykowanych Przemysłowi 4.0
zwiększy poziom produkcji o 30% oraz spadek kosztów produkcji o 25%.

bottom of page