Przemysł 4.0 - Automatyczne linie granulacji pasz i biomasy. Linia granulacji.

Bezpłomieniowe odciążacze wybuchu. Panele przeciwwybuchowe.

ATEX - Ochrona przed wybuchem. ATEX fabryka pelletu. ATEX mieszalnia pasz.

Detektor iskier, Grecon, Firefly. Strefy bezpieczeństwa ATEX linia granulacji.

Bezpieczeństwo: ATEX i Doświadczenie

Bezpieczeństwo wybuchowe: tłumienie i odciążanie 

 

Nawrocki Technologie Granulowania stawia ogromy nacisk na zapewnienie najbezpieczniejszego środowiska pracy. Stosujemy sprawdzoną metodykę projektowania maszyn, urządzeń oraz linii produkcyjnych z wykorzystaniem wczesnego wykrywania i gaszenia iskier. Oznaczamy strefy EX oraz rekomendujemy odpowiednie systemy ochronne, które tłumią i odciążają wybuch. Współpracujemy z najlepszymi i optymalizujemy rozwiązania łączące przystępne koszty z ochroną przeciw negatywnym zdarzeniom, jakie mogą wystąpić w wytwórniach pasz czy fabrykach pelletów: wybuchem lub pożarem..

Nawrocki-Logo-EX.png
Logo_ARGAS.jpg
Logo_QDES.gif
Logo_AIAC.gif

Nasze rozwiązania są zgodne z normą EN 16009:2011. Urządzenia posiadają certyfikat ATEX. Propozycje wykorzystania poszczególnych typów zabezpieczeń dostosowujemy do możliwości danej inwestycji oraz rodzaju surowca i zastosowanej technologii.

 

Klasy wybuchowości pyłów:
  • ST0: KST = 0

  • ST1: KST = pomiędzy 1 a 200 bar m/s

  • ST2: KST = pomiędzy 201 a 300 bar m/s

  • ST3: KST =powyżej 300 bar m/s

 

KST określa znormalizowaną wartość wzrostu ciśnienia pyłu wybuchowego.

 

Przykładowe wartości KST i klasy wybuchowości
Strefy EX