top of page

Sterylizatory do pasz. Homogenizatory do pasz. Higienizacja pasz. 

Sterylizatory Homogenizatory

Najczystsze pasze. Wyższa kaloryczność. Lepsza przyswajalność.

 

Obróbka termiczna pasz przed granulowaniem podwyższa ich parametry mechaniczne oraz żywieniowe, w tym przyswajalność i strawność, na której najbardziej zależy producentom żywca. Pasze sterylizowane są wstanie zaabsorbować większą ilość tłuszczu i mają wyższy stopień żelatynizacji skrobi. Uzyskanie takich pasz jest możliwe w sterylizatorze (homogenizatorze), w którym można swobodnie regulować czas przetrzymania w precyzyjnie określonej temperaturze

Wix_Nawrocki_Pelleting_Technology_Steryl
System wagowy

System wagowy zapewnia łatwą regulację i monitoring ilości przepływającego surowca przez sterylizator oraz chroni przed zablokowaniem komory sterylizatora. Taki sposób przepływu w cylindrze pozwala na dokładną sterylizację każdej cząstki surowca

Korzyści procesu sterylizacji
 • Produkcja najczystszych pasz poprzez termiczną likwidację niepożądanych bakterii, grzybów i innych szkodliwych substancji

 • Możliwość produkcji pasz z podwyższoną zawartością tłuszczu,

 • Wyższa przyswajalność, która ma wpływ na niższe spożycie pasz (poprawa strawności),

 • Wyższy stopień żelatynizacji pasz oraz lepsze parametry mechaniczne granulatów,

 • Niższa zachorowalność zwierząt, poprzez redukcję czynników antyżywieniowych,

 • Ograniczenie strat wartości podstawowych składników mieszanek paszowych,

 • Możliwość dłuższego przechowywania i magazynowania pasz.

Optymalne parametry sterylizacji
 • Utrzymanie stabilnych parametrów temperatury w całym procesie sterylizowania,

 • Konstrukcja ślimaka transportowego zapewnia utrzymanie kolejkowania FIFO (First-In, First-Out),

 • Stabilna regulacja wydajności poprzez wykorzystanie do sterowania systemu wagowego,

 • Napęd poprzez falownik umożliwia płynną zmianę wydajności zespołu sterylizującego,

 • Kontrola pracy z poziomu centralnego komputera sterującego pracą linii granulowania lub z oddzielnego dodatkowego systemu sterowania,

 • Grzałka pracuje jedynie przez pierwszą godzinę pracy, w przypadku pracy ciągłej. 

 • Zespół sterylizujący jest zintegrowany z AIAC,

 • Duża walcowa powierzchnia wybierania gwarantuje w całej objętości równomierne osuwanie się surowca wewnątrz cylindra bez procesu mieszania, co eliminuje zjawisko degradacji cząstek surowca oraz zapewnia stabilny i stały w czasie proces sterylizacji surowca,

Cechy charakterystyczne
 • Czas przetrzymania (sterylizacji) nawet do 180 sekund, przy temperaturze do 90oC (optymalne 80C),

 • Wzrost wydajności granulatora o nawet 20%, co tym samym redukuje koszty energii,

 • Nie wymaga dodatkowego instalowania kosztownego systemu redukcji i stabilizacji pary,

 • Elektryczny system ogrzewania korpusu sterylizatora utrzymuje zadaną w kondycjonerze termperaturę paszy,

 • Maksymalne wykorzystanie objętości sterylizatora przy wyeliminowaniu zjawiska zablokowania jego komory,

 • Duże drzwi z czujnikami otwarcia umożliwiają bezpieczny dostęp do komory sterylizującej,

 • By-pass umożliwia pracę z pominięciem sterylizatora i wybieraka tonująco-wyrównującego,

 • By-pass pozwala na przyspieszenie uruchomienia instalacji, w której znajduje się sterylizator ograniczając problem oklejania się surowca przy zimnym starcie;

 • System ogrzewanego by-passu umożliwia ominięcie komory zbiornika sterylizatora podczas rozruchu instalacji lub w przypadku gdy pasza nie wymaga sterylizacji

 • Sterylizatory spełniają wymagania określone w regulacjach Unii Europejskiej oraz CE.

Długa żywotność i niskie koszty eksploatacji
 • Zużycie energii elektrycznej na poziomie 0,5 - 0,7kWh/ 1t paszy

 • Wszystkie elementy mające styczność z paszą są wykonane ze stali nierdzewnej w celu ochrony przed korozją i zanieczyszczeniem,

 • Sterylizatory pionowe wykorzystują siłę grawitacji pozwalającą na znaczne zmniejszenie wielkości napędów i potrzebnej mocy silników (6 - 9kW),

 • Wyłącznie  typowe obsady łożysk, najwyższej jakości łożyska i uszczelnienia,

 • Zewnętrzny płaszcz jest ogrzewany elektrycznym płaszczem grzewczym, który zapobiega skraplaniu się wody na wewnętrznych ścianach sterylizatora w  początkowej fazie rozruchu,

 • Wewnętrzny zgarniacz spulchniający redukuje zjawisko zbrylania paszy,

 • Pełna integracja z granulatorami Nawrocki,

 
Integracja w liniach granulowania
 • Możliwość dostosowania sterylizatorów i wybieraków SSE do istniejących linii granulowania,

 • Możliwość instalacji bezpośrednio na prasie granulującej, na konstrukcji, na wyższym piętrze,

 • Wszystkie połączenia mechaniczne są ocieplone matami grzewczymi; w przypadku konieczności kanały transportowe są ogrzewane płaszczem elektrycznym,

 • Możliwość dostosowania wysokości wysypu,

 • Możliwość podłączenia do istniejącego systemu sterowania,

 • Zespół sterylizujący jest dostarczany z kompletem zabezpieczeń mechanicznych

Wybierak ślimakowy stabilizujący: tonująco-wyrównujący

Wybieraki ślimakowe stabilizujące SSE

Niższe koszty produkcji. Brak skoków napięcia w granulatorze.

 

W czasie procesu sterylizacji dochodzi do zbrylania się paszy. Sterylizator jest wyposażony w zespół noży, które rozbijają bryłki, natomiast Wybierak Ślimakowy Stabilizujący (SSE – Stabilizing Screw Extractor) przywraca postać sypką paszy. Jest to niezbędne dla zapewnienia optymalnego obciążenia energetycznego granulatora

Wix_Nawrocki_Pelleting_Technology_Steryl
Cechy charakterystyczne
 • Pełna homogenność paszy w całej objętości,

 • Rozbicie ewentualnych brył spowodowanych naturalnym sklejeniem się cząstek pasz podczas sterylizowania,

 • Zapewnia stabilne i ciągłe podawanie wysterylizowanej mieszanki paszowej do granulatora,

 • Eliminuje nagłe skoki obciążenia granulatora, co redukuje koszty energii elektrycznej,

 • Stała prędkość obrotowa (falownik nie jest wymagany),

 • Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej,

 • 2 lub 3 drzwi inspekcyjne z czujnikami otwarcia,

 • Pełna izolacja termiczna (maty grzewcze) zapewnia utrzymanie temperatury do samego końca procesu sterylizacji.

bottom of page