top of page

Sterylizatory do pasz. Homogenizatory do pasz. Sterylizator do pasz. 

Higienizacja pasz. Higienizator paszowy.

Sterylizatory Homogenizatory

Najczystsze pasze. Wyższa kaloryczność. Lepsza przyswajalność.

 

Obróbka termiczna pasz przed granulowaniem podwyższa ich parametry mechaniczne oraz żywieniowe, w tym przyswajalność i strawność, na której najbardziej zależy producentom żywca. Pasze sterylizowane są wstanie zaabsorbować większą ilość tłuszczu i mają wyższy stopień żelatynizacji skrobi. Uzyskanie takich pasz jest możliwe w sterylizatorze (homogenizatorze), w którym można swobodnie regulować czas przetrzymania w precyzyjnie określonej temperaturze

Wix_Nawrocki_Pelleting_Technology_Steryl
System wagowy

System wagowy zapewnia łatwą regulację i monitoring ilości przepływającego surowca przez sterylizator oraz chroni przed zablokowaniem komory sterylizatora. Taki sposób przepływu w cylindrze pozwala na dokładną sterylizację każdej cząstki surowca

Korzyści procesu sterylizacji
 • Produkcja najczystszych pasz poprzez termiczną likwidację niepożądanych bakterii, grzybów i innych szkodliwych substancji

 • Możliwość produkcji pasz z podwyższoną zawartością tłuszczu,

 • Wyższa przyswajalność, która ma wpływ na niższe spożycie pasz (poprawa strawności),

 • Wyższy stopień żelatynizacji pasz oraz lepsze parametry mechaniczne granulatów,

 • Niższa zachorowalność zwierząt, poprzez redukcję czynników antyżywieniowych,

 • Ograniczenie strat wartości podstawowych składników mieszanek paszowych,

 • Możliwość dłuższego przechowywania i magazynowania pasz.

Optymalne parametry sterylizacji
 • Utrzymanie stabilnych parametrów temperatury w całym procesie sterylizowania,

 • Konstrukcja ślimaka transportowego zapewnia utrzymanie kolejkowania FIFO (First-In, First-Out),

 • Stabilna regulacja wydajności poprzez wykorzystanie do sterowania systemu wagowego,

 • Napęd poprzez falownik umożliwia płynną zmianę wydajności zespołu sterylizującego,

 • Kontrola pracy z poziomu centralnego komputera sterującego pracą linii granulowania lub z oddzielnego dodatkowego systemu sterowania,

 • Grzałka pracuje jedynie przez pierwszą godzinę pracy, w przypadku pracy ciągłej. 

 • Zespół sterylizujący jest zintegrowany z AIAC,

 • Duża walcowa powierzchnia wybierania gwarantuje w całej objętości równomierne osuwanie się surowca wewnątrz cylindra bez procesu mieszania, co eliminuje zjawisko degradacji cząstek surowca oraz zapewnia stabilny i stały w czasie proces sterylizacji surowca,

Cechy charakterystyczne
 • Czas przetrzymania (sterylizacji) nawet do 180 sekund, przy temperaturze do 90oC (optymalne 80C),

 • Wzrost wydajności granulatora o nawet 20%, co tym samym redukuje koszty energii,

 • Nie wymaga dodatkowego instalowania kosztownego systemu redukcji i stabilizacji pary,

 • Elektryczny system ogrzewania korpusu sterylizatora utrzymuje zadaną w kondycjonerze termperaturę paszy,

 • Maksymalne wykorzystanie objętości sterylizatora przy wyeliminowaniu zjawiska zablokowania jego komory,

 • Duże drzwi z czujnikami otwarcia umożliwiają bezpieczny dostęp do komory sterylizującej,

 • By-pass umożliwia pracę z pominięciem sterylizatora i wybieraka tonująco-wyrównującego,

 • By-pass pozwala na przyspieszenie uruchomienia instalacji, w której znajduje się sterylizator ograniczając problem oklejania się surowca przy zimnym starcie;

 • System ogrzewanego by-passu umożliwia ominięcie komory zbiornika sterylizatora podczas rozruchu instalacji lub w przypadku gdy pasza nie wymaga sterylizacji

 • Sterylizatory spełniają wymagania określone w regulacjach Unii Europejskiej oraz CE.

Długa żywotność i niskie koszty eksploatacji
 • Zużycie energii elektrycznej na poziomie 0,5 - 0,7kWh/ 1t paszy

 • Wszystkie elementy mające styczność z paszą są wykonane ze stali nierdzewnej w celu ochrony przed korozją i zanieczyszczeniem,

 • Sterylizatory pionowe wykorzystują siłę grawitacji pozwalającą na znaczne zmniejszenie wielkości napędów i potrzebnej mocy silników (6 - 9kW),

 • Wyłącznie  typowe obsady łożysk, najwyższej jakości łożyska i uszczelnienia,

 • Zewnętrzny płaszcz jest ogrzewany elektrycznym płaszczem grzewczym, który zapobiega skraplaniu się wody na wewnętrznych ścianach sterylizatora w  początkowej fazie rozruchu,

 • Wewnętrzny zgarniacz spulchniający redukuje zjawisko zbrylania paszy,

 • Pełna integracja z granulatorami Nawrocki,

 
Integracja w liniach granulowania
 • Możliwość dostosowania sterylizatorów i wybieraków SSE do istniejących linii granulowania,

 • Możliwość instalacji bezpośrednio na prasie granulującej, na konstrukcji, na wyższym piętrze,

 • Wszystkie połączenia mechaniczne są ocieplone matami grzewczymi; w przypadku konieczności kanały transportowe są ogrzewane płaszczem elektrycznym,

 • Możliwość dostosowania wysokości wysypu,

 • Możliwość podłączenia do istniejącego systemu sterowania,

 • Zespół sterylizujący jest dostarczany z kompletem zabezpieczeń mechanicznych

Wybierak ślimakowy stabilizujący: tonująco-wyrównujący

Wybieraki ślimakowe stabilizujące SSE

Niższe koszty produkcji. Brak skoków napięcia w granulatorze.

 

W czasie procesu sterylizacji dochodzi do zbrylania się paszy. Sterylizator jest wyposażony w zespół noży, które rozbijają bryłki, natomiast Wybierak Ślimakowy Stabilizujący (SSE – Stabilizing Screw Extractor) przywraca postać sypką paszy. Jest to niezbędne dla zapewnienia optymalnego obciążenia energetycznego granulatora

Wix_Nawrocki_Pelleting_Technology_Steryl
Cechy charakterystyczne
 • Pełna homogenność paszy w całej objętości,

 • Rozbicie ewentualnych brył spowodowanych naturalnym sklejeniem się cząstek pasz podczas sterylizowania,

 • Zapewnia stabilne i ciągłe podawanie wysterylizowanej mieszanki paszowej do granulatora,

 • Eliminuje nagłe skoki obciążenia granulatora, co redukuje koszty energii elektrycznej,

 • Stała prędkość obrotowa (falownik nie jest wymagany),

 • Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej,

 • 2 lub 3 drzwi inspekcyjne z czujnikami otwarcia,

 • Pełna izolacja termiczna (maty grzewcze) zapewnia utrzymanie temperatury do samego końca procesu sterylizacji.

bottom of page