top of page

Sterylizator do pasz sypkich. Homogenizacja pasz.

Sterylizacja pasz sypkich

Najwyższy poziom czystości pasz dzięki sterylizacji

Wysokie wymagania jakościowe dotyczące pasz granulowanych, ilość zagrożeń spowodowanych nowymi recepturami, nowymi składnikami oraz zróżnicowaniem dostawców wymusza zastosowanie przy produkcji pasz  procesu sterylizacji. Zespół Konstrukcyjny firmy Nawrocki sp. z o.o. zaprojektował serię sterylizatorów pionowych i poziomych, które skutecznie likwidują niepożądane bakterie, grzyby i inne szkodliwe substancje.

Nawrocki-Pelleting-Technology-Screw-Feed
Sterylizacja: Zakres usług Nawrocki Technologie Granulowania

 • projekt:  kompletna technologia produkcji sterylizowanych pasz sypkich, granulowanych oraz kruszonu

 • możliwość adaptacji systemu dla producentów podściółki dla zwierząt,

 • adaptacja: dla istniejących linii produkcyjnych opracujemy indywidualny projekt adaptacji naszych maszyn, aby zminimalizować ingerencję w infrastrukturę,

 • produkcja: pełen zakres sterylizatorów pionowych i poziomych, z możliwością dostosowania długości,

 • montaż: mechaniczny i elektryczny

 • sterowanie: pełna integracja z istniejącym centralnym systemem automatyki

 • uruchomienie i szkolenie przez naszych specjalistów w celu uzyskania optymalnych parametrów produkcyjnych,

Zastosowanie szeregu nowych rozwiązań  pozwala na osiągnięcie wyższej jakości i kaloryczności paszy, lepszą przyswajalność oraz obniżenie kosztów produkcji.

Charakterystyczną cechą sterylizatorów pionowych jest wykorzystanie siły grawitacji pozwalającej na znaczne zmniejszenie wielkości napędów i potrzebnej mocy silników, co obniża koszty energii. Co ważne, również sterylizatory poziome nie wymagają wysokich mocy.

Duża powierzchnia wybierania gwarantuje w całej objętości równomierne osuwanie się surowca wewnątrz cylindra bez procesu mieszania, co eliminuje zjawisko degradacji cząstek surowca oraz zapewnia stabilny i stały w czasie proces sterylizacji. Zamontowany by-pass pozwala na przyspieszenie uruchomienia instalacji, w której znajduje się sterylizator ograniczając problem oklejania się surowca przy zimnym starcie instalacji.

System wagowy zapewnia łatwą regulację i monitoring ilości przepływającego surowca przez sterylizator oraz chroni przed zablokowaniem komory sterylizatora. Taki sposób przepływu w cylindrze pozwala na dokładną sterylizację każdej cząstki surowca.

Jako producent systemów sterylizacji dostosowujemy je do istniejących linii produkcyjnych. Jesteśmy gotowi przeprojektować Państwa sekcję granulowania, tak aby powstała możliwość zainstalowania kompletnego zespołu sterylizacji.

Sterylizator (higienizator) dla pasz sypkich i granulowanych (Nawrocki Pelleting Technology)
Korzyści dla producentów pasz i żywca

 • Produkcja najczystszych pasz poprzez termiczną likwidację niepożądanych bakterii, grzybów i innych szkodliwych substancji

 • ograniczeniu strat wartości podstawowych składników mieszanek paszowych.

 • wyższy stopień żelatynizacji pasz oraz lepsze parametry mechaniczne granulatów,

 • wyższa przyswajalność, która ma wpływ na niższe spożycie pasz,

 • niższa zachorowalność zwierząt,

 • możliwość produkcji pasz z podwyższoną zawartością tłuszczu,

 • utrzymanie stabilnych parametrów temperatury w całym procesie sterylizowania,

 • maksymalne wykorzystanie objętości sterylizatora przy wyeliminowaniu zjawiska zablokowania jego komory 

 • by-pass pozwala na przyspieszenie uruchomienia instalacji, w której znajduje się sterylizator ograniczając problem oklejania się surowca przy zimnym starcie; pozwala również na pracę z pominięciem sterylizatora

 • system ogrzewanego by-passu umożliwia ominięcie komory zbiornika sterylizatora podczas rozruchu instalacji lub w przypadku gdy pasza nie wymaga sterylizacji

 • sterylizatory pionowe wykorzystują siłę grawitacji pozwalającą na znaczne zmniejszenie wielkości napędów i potrzebnej mocy silników,

 • duża walcowa powierzchnia wybierania gwarantuje w całej objętości równomierne osuwanie się surowca wewnątrz cylindra bez procesu mieszania, co eliminuje zjawisko degradacji cząstek surowca oraz zapewnia stabilny i stały w czasie proces sterylizacji surowca,

 • wybierak tonująco-wyrównujący (stabilizujący) zapewnia homogenność wysterylizowanej mieszanki paszowej przed następnym procesem oraz płynne i stałe dozowanie do komory granulującej.

Charakterystyka techniczna

 • stabilna regulacja wydajności poprzez wykorzystanie do sterowania systemu wagowego (NOWOŚĆ!)

 • system wagowy zapewnia łatwą regulację i monitoring ilości przepływającego surowca przez sterylizator oraz chroni przed zablokowaniem komory sterylizatora. Taki sposób przepływu surowca w cylindrze pozwala na dokładną sterylizację każdej cząstki surowca w jednostce czasu.

 • wszystkie elementy mające styczność z paszą są wykonane ze stali nierdzewnej w celu ochrony przed korozją i zanieczyszczeniem,

 • wyeliminowanie zjawiska degradacji cząstek paszy w całej objętości podczas przemieszczania się paszy w zbiorniku sterylizatora pionowego (NOWOŚĆ!)

 • wewnętrzny zgarniacz spulchniający,

 • niski pobór energii elektrycznej szczególnie sterylizatora pionowego

 • nie wymaga dodatkowego instalowania kosztownego systemu redukcji i stabilizacji pary,

 • stosujemy wyłącznie  typowe   obsady łożysk, najwyższej jakości łożyska i uszczelnienia,

 • kontrola pracy sterylizatora prowadzona jest z poziomu centralnego komputera sterującego pracą linii produkcyjnej lub z oddzielnego dodatkowego systemu sterowania. 

 • pełna integracja z systemem kontroli granulatora,

 • zewnętrzny płaszcz jest ogrzewany elektrycznym płaszczem grzewczym, który zapobiega skraplaniu się wody na wewnętrznych ścianach sterylizatora w  początkowej fazie rozruchu,

 • duże drzwi z czujnikami otwarcia umożliwiają bezpieczny dostęp do komory sterylizującej,

 • sterylizatory spełniają wymagania określone w regulacjach Unii Europejskiej oraz CE i ATEX

Wybierak sterylizatora poziomego (Nawrocki Pelleting Technology)

Wybierak tonująco-wyrównujący montowany za sterylizatorem poziomym w celu ujednolicenia wysterylizowanej mieszanki paszowej.

Sterylizator poziomy (Nawrocki Pelleting Technology)

Sterylizator poziomy

bottom of page