top of page

Linie do produkcji granulatu i pelletu ze śmieci i odpadów RDF/SRF/MSW

Flaga_EN.png

Paliwa alternatywne, stabilny granulat, bezpieczny do spalania

Odpady palne typu RDF i SRF stają się coraz popularniejszymi surowcami wtórnymi, których granulowanie jest nową alternatywą dla tradycyjnego recyklingu. To doskonałe paliwo dla spalarni śmieci, cementowni i wkrótce dla innych wielkich odbiorców.

Nawrocki-Pelleting-Technology-KW_SRF_2.j

Pellety z RDF, SRF i ASR

 • Nawrocki Technologie Granulowania obejmuje kompletny zakres technologiczno-projektowy dla linii granulowania mokrego i suchego RDF/SRF/MSW.

 • Dostarczamy wysokoproduktywne rozwiązania do odpadów oparte na wieloletnim doświadczeniu i maszynach zbudowanych na najlepszych komponentach.

Linia peletowania RDF, SRF i ASR

 • Wydajność od 1,5 t/h wzwyż.

 • Linię są wyposażone w kompletny zakres maszyn: kosze i zbiorniki przyjęciowe, młyny domielające, granulatory, chłodnicę, przesiewacz, system aspiracji pyłów, silos ekspedycyjny, sekcje załadunku big-bag, pełną automatykę i zasilanie.

Pellety z MSW - nowoczesny recykling 

MSW (Municipal Solid Waste) to Komunalne Stałe Odpady, z których można produkować na ogromną skalę pellety energetyczne, materiały do dalszego recyklingu oraz paliwo płynne (diesel, po procesie gazyfikacji). 

Rodzaje paliw alternatywnych

 • RDF: Refuse Derived Fuel

 • SRF: Solid Recovered Fuel

 • TDF: Tyre Derived Fuel

 • MSW: Municipal Solid Waste

Matryce do granulatorów do RDF, SRF i ASR

 • Matryce do SRF, ASR i RDF dobierane są na podstawie testów, ponieważ skład poszczególnych mieszanek RDF/SRF/MSW może się znacząco różnić i wpływać na finalną wydajność oraz jakość granulatu.

Granulatory do pelletów z RDF, SRF i ASR

 • Granulatory do RDF, SRF i ASR są wyposażone w wewnętrzny podajnik surowca, który wymusza transport zmielonego RDF/SRF/MSW w stronę komory granulującej, między rolki a matrycę. Praca podajnika zwiększa efektywność granulowania, ponieważ nie pozwala na cofanie się surowca spod rolek. Ponadto równomierne podawanie redukuje ryzyko przeciążenia zespołu granulującego i zablokowania.

 • ARGAS w granulatorach GR 750 i GR 850 do RDF, SRF i ASR  umożliwia zdalną regulację szczeliny pomiędzy rolkami a matrycą podczas pracy granulatora. ARGAS daje pełną i natychmiastową kontrolę jakości granulatu bez konieczności jego zatrzymywania, co zwiększa wydajność i produktywność procesu granulowania oraz całej fabryki pelletów.

Nawrocki Granulator RDF SRF gotowy do peletowania
Nawrocki Granulator - Pellet RDF SRF

NPT: Nawrocki Technologie Granulowania
Linie granulacji RDF SRF MSW

bottom of page