top of page

Linie granulacji biomasy: trocin, słomy, siana itp.

Biomasa Leśna i Rolnicza

Trociny, słoma, siano.... 

Od 1998 roku projektujemy, produkujemy i dostarczamy kompletne linie produkcyjne dla pelletów z biomasy leśnej i rolniczej. Specjalizujemy się w wydajnościach od 2 t/h do 6 t/h i ich wielokrotnościach - 4 t/h i 12 t/h, lub więcej, co zależy od możliwości surowcowych Inwestora. Biomasę leśną poddajemy odpowiedniej obróbce mechaniczno-termicznej w zależności od pierwotnego rozmiaru (pnie, deski, zrębki, trociny) i poziomu wilgotności: suszymy lub nawilżamy jeżeli jest taka potrzeba. 

Nawrocki-Pelleting-Technology-KW_SRF_2.j

Linia do pelletu

 • Od 1998 roku projektujemy, produkujemy i dostarczamy kompletne linie produkcyjne dla pelletów z biomasy leśnej i rolniczej.

 • Specjalizujemy się w wydajnościach od 1 t/h do 6 t/h lub więcej, co zależy od możliwości surowcowych Inwestora.

 • Biomasę leśną poddajemy odpowiedniej obróbce mechaniczno-termicznej w zależności od pierwotnego rozmiaru (pnie, deski, zrębki, trociny) i poziomu wilgotności: suszymy lub nawilżamy jeżeli jest taka potrzeba.

 • Biomasa pochodzenia rolniczego jest granulowana w liniach produkcyjnych specjalnie dla niej zaprojektowanych, które różnią się znacznie od przetwarzania biomasy leśnej.

Biomasa jest poddawana następującym procesom
 • rozdrabnianie zgrubne, wstępne i domielanie,

 • suszenie w suszarniach bębnowych lub taśmowych,

 • granulowanie w technologii pierścieniowej lub płaskiej,

 • wzbogacanie modyfikatorami sypkimi lub płynnymi,

 • chłodzenie, czyszczenie

 • pakowanie w worki, big-bagi lub do silosów ekspedycyjnych.

Rozdrabnianie zgrubne i wstępne trocin

 • Stosuje się jeżeli surowiec pierwotny to pnie, deski, zrębki lub podobnej wielkości biomasa leśna.

 • Do rozdrabniania zgrubnego, zwykle pni, stosujemy potężne rębaki o mocy nawet 150kW - 200kW. Ich produktem są zrębki o rozmiarze do 60mm - 100mm, które nie nadają się jeszcze do granulowania i wymagają rozdrabniania wstępnego.

 • Rozdrabnianie wstępne przygotowuje surowiec do obróbki termicznej w suszarni, której najwyższa efektywność jest osiągana dla frakcji 10mm - 20mm. Rozdrabnianie wstępne odbywa się w rębakach wałowych lub rębakach bijakowych, które są wyposażone w sita o odpowiedniej wielkości dostosowanej do końcowych parametrów granulek.

Suszenie mokrych trocin i zmielonych zrębek

 • Proces ten wymaga wcześniejszego rozdrobnienia surowca do postaci trocin/igiełek o wymiarach do 10mm - 20mm. Wtedy efektywność suszenia jest najwyższa ponieważ czynnik suszący penetruje cząstki surowca na wskroś i redukuje poziom wody z 55% - 60% do pożądanych 10% - 12%.

 • Stosujemy suszarnie bębnowe (do 2,5 t/h) oraz taśmowe dla wyższych wydajności. 

 • Suszarnie dostarczamy w komplecie ze stacją cyklonową, wentylatorami, zbiornikiem surowca, systemem produkcji paliwa, piecem z podajnikiem. Wyposażenie różni się w zależności od typu suszarni. Zalecamy stosowanie mierników wilgotności, które na bieżąco monitorują wilgotność i w efekcie regulują strumień surowca.

 • Proces suszenia zabezpieczamy detektorami iskier, czujnikami temperatury, systemem zraszaczy oraz automatyką, która współpracuje z centralnym automatycznym systemem sterowania całej fabryki. 

Domielanie odpadów tartacznych

 • Niezbędnym etapem przygotowania surowca do granulowania jest ujednolicenie rozmiarów cząstek, które jest niezbędne do produkowania wysokiej jakości granulatu oraz redukcji ilości pyłów.

 • Wirujące młotki młyna bijakowego oprócz zmniejszenia frakcji miażdżą wiórki, otwierają pory i struktury włókien. Ułatwia to wnikanie wody lub pary wodnej co powoduje lepsze zagęszczenie surowca w otworach matrycy i wyższą wydajność fabryki.

 • Ponadto odpowiednie rozdrobnienie zmiękcza włókna ligninowe, dzięki czemu nie występuje potrzeba dodawania dodatkowych, kosztownych lepiszczy.

 • Domielanie jest wspomagane pneumatycznie poprzez system wentylatora i cyklonu, które w komorze rozprężnej tworzą podciśnienie. Dzięki temu sprawność systemu jest przynajmniej 30% wyższa, co wpisuje się w energooszczędne systemy produkcyjne NPT. 

Kondycjonowanie i Granulowanie trocin

 • Docelowym procesem jest granulowanie, które odbywa się w dedykowanych granulatorach przemysłowych tylu GR ze wzmocnioną konstrukcją dla wysokowydajnej produkcji wysokiej jakości pelletów.

 • W granulatorze następuje zagęszczenie wstępnie przygotowanego surowca przez jego odpowiednie rozdrobnienie, ale nie tylko.

 • Wcześniej, tuż przed komorą granulującą, surowiec jest poddawany nasączaniu wodą lub parą wodną w kondycjonerze, który jest wymagany przy profesjonalnej produkcji pelletów.

 • Kluczowym elementem jest matryca oraz rolki. Parametry matrycy są dostosowywane do konkretnego surowca. Matryca dla drewna miękkiego nie będzie produkowała granulatu z drewna twardego i na odwrót.

 • Granulatory Nawrocki PT gwarantują wydajną pracę tylko pod warunkiem odpowiedniego doboru ich parametrów do surowca. Konsultacja z naszymi technologami jest niezbędna.

Chłodzenie pelletów z trocin i słomy

 • Chłodnice przeciwprądowe mają do wypełnienia 4 zadania: redukcję wilgotności, wzrost wytrzymałości mechanicznej, zwiększenie wartości energetycznej oraz obniżenie temperatury granulek.

 • Po opuszczeniu chłodnicy granulki są gotowe do czyszczenia w przesiewaczu wibracyjnym ponieważ są już odpowiednio twarde i nie ulegną uszkodzeniu mechanicznemu. Ponadto stają się pełnowartościowym paliwem o wysokiej wartości kalorycznej

 • Nasze chłodnice łączą kompaktową budowę z innowacyjnymi rozwiązaniami, które zabezpieczają linię produkcyjną oraz Inwestora. Chłodnice nie wymagają żadnego specjalnego źródła chłodziwa, bo jest nim powietrze z fabryki lub zewnętrzne, doprowadzane osobnym kanałem.

 • Czas przetrzymania granulatu w chłodnicy można dowolnie regulować z poziomu centralnego komputera.

Czyszczenie granulatu i pelletów z trocin

 • Po chłodzeniu granulat otrzymuje wysoką wytrzymałość mechaniczną i można go poddać końcowemu czyszczeniu w przesiewaczu wibracyjnym.

 • Przesiewacz oddziela niepożądane okruchy, pyły i małe odłamki granulek i kieruje do układu transportu pneumatycznego, który zawraca je z powrotem do produkcji - nic się nie marnuje.

 • Czyste granulki są delikatnie magazynowane w zbiorniku granulatu, skąd trafiają dalej do pakowania lub na ekspedycję.

 • Natomiast pyły i odsiewki (również z innych urządzeń) są transportowane pneumatycznie do filtra pyłowego, który zbiera je i przez śluzę aspiracyjną zawraca do produkcji. Dzięki temu hala produkcyjna jest czysta, zmniejsza się ryzyko wybuchu w wyniku nadmiernego zapylenia, a łożyska i inne podzespoły maszyn pracują dłużej bezawaryjnie.

Magazynowanie i pakowanie granulatu 

 • Czysty granulat (pellet) jest może być magazynowany w magazynie płaskim (np. granulat słomiany), silosach ekspedycyjnych lub w zbiornikach granulatu - zależy to od sposobu dystrybucji: luzem czy spakowany.

 • Pellety pakuje się w worki 5 - 10 -15 - 25 kg w automatycznych lub półautomatycznych wagopakowarkach lub w big-bagi o pojemności 0,5 lub 1 tony.

 • Dla wydajności do 2,5 t/h stosujemy wagopakowarki półautomatyczne, a powyżej zalecamy automaty. Fabryki pelletu o wydajności powyżej 7 t/h powinny posiadać także paletyzator, aby całkowicie zautomatyzować proces pakowania.

Surowiec pierwotny

Trociny przed domieleniem

Granulat - pellety - z trocin

Przesiewacz PZP-15

Granulat z trocin

Prosimy o wypełnienie formularza w celu uzyskania informacji dotyczących naszych technologii oraz propozycji cenowej.
Skontaktujemy się w ciągu najdalej kilku dni.

>> Sieczka chmielowa i granulki produkowane w niskiej temperaturze

bottom of page