top of page
NPT Nawrocki | Linia Peletowania Trocin

Projekty i budowa linii granulacji, fabryk pelletów i wytwórni pasz

Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest nowoczesna technologia granulowania materiałów sypkich

Generalny Wykonawca Technologii dla  fabryk pelletów oraz linii granulowania pasz, biomasy leśnej, biomasy rolniczej.

Jakie są korzyści dla Inwestora z współpracy z Generalnym Wykonawcą linii technologicznych do produkcji pelletów i granulatów?

W dzisiejszym świecie złożonych projektów inżynieryjnych, kompleksowy wykonawca (Inżynier-Dostawca-Wykonawca) jest centralną postacią, która zarządza realizacją projektu od początku do końca.

NPT-Nawrocki-Linie-Granulacji-Pelletowania.jpg

Powołanie głównego wykonawcy do realizacji projektów inżynieryjnych niesie ze sobą wiele korzyści, które przyczyniają się do prawidłowej realizacji inwestycji.

01.

Kompleksowa Obsługa:

Kompleksowa obsługa od początku do końca projektu, obejmującą wszystkie aspekty, takie jak projektowanie, zakupy, budowa, testowanie i uruchamianie. Dzięki temu, klient może mieć pewność, że cały proces będzie zarządzany spójnie i efektywnie.

02.

Odpowiedzialność za Całość Projektu

Generalny Wykonawca Technologiczny jest jedynym punktem kontaktowym dla Inwestora, co oznacza, że ponosi on całkowitą odpowiedzialność za wszystkie etapy projektu. To pozwala uniknąć problemów związanych z koordynacją różnych podwykonawców i zwiększa efektywność procesu realizacji projektu.

03.

Optymalizacja Kosztów i Czasu

Dzięki doświadczeniu i wiedzy Wykonawcy, możliwe jest optymalizowanie kosztów i czasu realizacji projektu. Dzięki wcześniejszej identyfikacji potencjalnych problemów i optymalizacji procesów, można uniknąć opóźnień i nadmiernej inflacji kosztów.

04.

Dostęp do Ekspertyzy Technicznej

Wykonawca dysponuje wysoko wykwalifikowanym zespołem inżynierów i specjalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę techniczną i doświadczenie w swoich dziedzinach. Dzięki temu, klient ma dostęp do najlepszej ekspertyzy technicznej, co przekłada się na lepszą jakość projektu.

05.

Minimalizacja Ryzyka

Dzięki wykonaniu technologii pod klucz ryzyko związane z realizacją projektu jest minimalizowane. Ponieważ Genralny Wykonawca Technologii jest odpowiedzialny za wszystkie aspekty projektu, Inwestor może uniknąć niepotrzebnych komplikacji i niepewności.

06.

Zgodność z Regulacjami i Standardami

EPC Contractor posiada wiedzę na temat lokalnych przepisów, regulacji i standardów branżowych, co pozwala zapewnić zgodność projektu z wymaganiami prawnymi i technicznymi. Dzięki temu, klient może mieć pewność, że projekt będzie spełniał wszystkie wymogi.

NPT Nawrocki | Generalny Wykonawca Technologii Granulowania i Peletowania

Na generalnym wykonawcy technologii spoczywa szereg zadań, których celem jest terminowa realizacja i utrzymanie założonych kosztów.

Projekt inwestycyjny jest podzielony na 3 etapy: Projekt, Dostawa Wyposażenia oraz Budowa. Na końcu przeprowadzamy odbiory i oddajemy "klucze" Inwestorowi.

1. Projektowanie

 

W pierwszej fazie projektu, Generalny Wykonawca Technologii pełni kluczową rolę w zaprojektowaniu infrastruktury lub instalacji zgodnie z wymaganiami klienta oraz zgodnie z normami i regulacjami branżowymi.

W ramach tej fazy, zadania Wykonawcy obejmują:

  • Analiza Wymagań: EPC Contractor dokładnie analizuje specyfikacje techniczne i wymagania Inwestora dotyczące projektu.

  • Projektowanie Inżynieryjne: Na podstawie zebranych danych, zespół inżynierów Wykonawcy opracowuje kompletny projekt infrastruktury lub instalacji, włączając w to wszystkie niezbędne szczegóły, takie jak plany konstrukcyjne, schematy, oraz obliczenia techniczne.

  • Opracowanie Harmonogramu: Wykonawca opracowuje szczegółowy harmonogram pracy, uwzględniając wszystkie etapy projektu oraz terminy realizacji poszczególnych zadań.

 

2. Zakup i Zaopatrzenie

 

W tej fazie, Generalny Wykonawca Technologii odpowiada za zakup niezbędnych materiałów, urządzeń i usług, które zostaną wykorzystane do realizacji projektu. Zadania na tym etapie obejmują:

 

  • Negocjacje z Dostawcami w celu uzyskania najlepszych warunków cenowych i terminów dostaw.

  • Zakupy Materiałów: Na podstawie zatwierdzonego projektu, EPC Contractor dokonuje zakupu niezbędnych materiałów budowlanych, urządzeń, oraz wszelkich innych komponentów wymaganych do wykonania projektu.

  • Zarządzanie Łańcuchem Dostaw zapewniając ciągłość dostaw materiałów i sprzętu w odpowiednim czasie i miejscu.

3. Budowa i Realizacja

 

W ostatniej fazie projektu, Wykonawca nadzoruje budowę i realizację projektu, zapewniając, że wszystkie prace są wykonywane zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz spełniają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Zadania EPC Contractor na tym etapie obejmują:

  • Zarządzanie Budową: Wykonawca nadzoruje wszystkie prace budowlane, koordynując działania różnych podwykonawców i pracowników, aby zapewnić sprawną realizację projektu.

  • Kontrola Jakości: Wykonawca przeprowadza regularne kontrole jakości, zapewniając, że wszystkie prace są wykonywane zgodnie z ustalonymi standardami oraz spełniają oczekiwania klienta.

  • Zarządzanie Bezpieczeństwem: Wykonawca dba o bezpieczeństwo na placu budowy, stosując najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy oraz zapewniając odpowiednie szkolenia dla pracowników.

W rezultacie, firma Nawrocki odgrywa kluczową rolę w sukcesie projektów inżynieryjnych, zapewniając kompleksową obsługę na każdym etapie procesu - od projektowania, poprzez zakupy i zaopatrzenie, aż po budowę i realizację. Dzięki ich wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu, projekty te są w stanie osiągnąć swoje cele z powodzeniem.

bottom of page