top of page

ARGAS - Automatyczny System Zdalnej Regulacji Rolek.

Regulacja szczeliny między rolkami a matrycą.

Automatyczna zmiana szczeliny rolka - matryca.

Wydłużanie życia matrycy i rolek.

ARGAS

Optymalna wydajność granulatora oraz żywotność matrycy i rolek

 

Automatyczny System Zdalnej Regulacji Rolek – ARGAS - to opatentowany (patent P-405199) przez firmę Nawrocki system zdalnego regulowania szczeliny między rolkami a matrycą z poziomu komputera lub panelu sterowania podczas pracy granulatora. Nasze granulatory dla pasz z serii GRA2 750 i GRA2 850 są standardowo wyposażone w ARGAS oraz w Automatyczny Układ Antypoślizgowy Pasów Napędowych (ASBS) będący częścią Automatycznego Systemu Sterowania Granulatora (AIAC).

Logo_ARGAS.jpg
ARGAS charakteryzuje się następującymi cechami:

 

 • automatyczne korygowanie szczeliny w trakcie procesu ścierania powierzchni rolki i matrycy bez konieczności zatrzymywania pracy granulatora

 • optymalna wydajność kontrolowana automatycznie przez komputer,

 • wzrost produkcji i redukcja czasu ustawienia w porównaniu do systemów ręcznej regulacji, które wymagają wyłączenia granulatora i ponownego rozruchu,

 • bezobsługowy system zintegrowany z wałem stojącym zapewnia pełną ochronę podczas zmiany wielkości szczeliny,

 • kontrolowana siła docisku rolek kontrolowana przez komputer,

 • układ pomiaru siły docisku zabezpiecza rolki przed nadmiernym dociśnięciem do matrycy i zniszczeniem stożków wlotowych,

 • bardzo prosta i szybka metoda zerowania rolek,

 • efektywniejsze wykorzystanie rolek nadwymiarowych dzięki dużemu zakresowi regulacji,

 • nowatorskie rozwiązanie w postaci zamkniętej komory systemu napędu ARGAS redukuje do minimum ewentualne wycieki smaru do paszy,

 • pełna odporność na zniszczenia i awarie mechaniczne dzięki mocnej konstrukcji całego zespołu, zintegrowanej w wale stojącym granulatora,

 • smarowanie tylko co 5 – 7 miesięcy,

 • po osiągnięciu granicznej wartości wielkości szczeliny operatorzy mogą bezpiecznie dobierać mieszanki paszowe, dla których parametry systemu ARGAS zostały zapisane w bazie receptur lub automatyczne utrzymanie określonej odległości rolki od matrycy,

 • baza receptur w zaprogramowanymi nastawami szczeliny.

Nawrocki_PelletMill_GR_850_ARGAS_2.jpg

>> Granulator GRP 850.264 z systemem ARGAS, systemem QDES.60 (Quick Die Exchange) - Błyskawicznej Wymiany Matrycy. 

bottom of page