top of page

Zintegrowany system ochrony operatorów, maszyn i infrastruktury w fabryce pelletu i wytwórni pasz

Dostarczamy jeden wszechstronny system kontroli odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zapobieganie wypadkom na liniach produkcyjnych granulatu i pelletu.

 

AIAC to Automatyczny System Zarządzania Bezpieczeństwem

Rozwijany przez Nawrockiego i Automintel od 2002 roku oryginalny system AIAC (Automintel Automatic Control) zwiększa bezpieczeństwo pracy, sprawność oraz wydajność procesów produkcyjnych zachodzących podczas pelletowania i granulowania.
 

AIAC w połączeniu z ochroną mechaniczną operatorów i obiektu z wyposażeniem jest stosowany w nowoczesnych fabrykach pelletu z trocin czy wytwórniach pasz. Jego podstawowym celem jest zwiększenie wydajności oraz bezpieczeństwa pracy. Te dwie funkcje przekładają się na zwiększenie zdolności linii produkcyjnej i większe zyski. Oraz skrócenie czasu zwrotu inwestycji.

Poniżej przeczytasz skrócony opis poszczególnych funkcjonalności.

NPT-Consulting-Engineers-Production-Plants-Design.png

AIAC zawiera szereg funkcji, których celem jest stabilna i nieprzerwana praca linii produkcyjnej.

Inteligentny Operator Granulatora IPMO (Inteligent Pellet Mill Operator)

Autorski program, który powstał przy współpracy z firmą Automintel - z założenia ma zastępować doświadczenie operatora. 

 

Aktywny System Optymalizacji Wydajności ACOS (Active Capacity Optimisation System)

Zadaniem ACOS jest czuwanie w trybie ciągłym nad optymalną wydajnością. 

Automatyczne Rozpoznawanie Surowca AFR (Automatic Feedstock Recognition)

Program zintegrowany z systemami automatycznej regulacji, którego zadaniem jest rozpoznawanie surowca pod względem tzw. trudności granulacji, rozpoznawanie zmian surowca.

 

Zespół Zabezpieczeń Automatycznych ASAFE

System ASAFE podejmie decyzję w ułamku sekundy, po otrzymaniu informacji z czujników o niewłaściwym stanie urządzenia lub zagrożeniu.​

 

Automatyczny Układ Antypoślizgowy Pasów Napędowych ASBS

Zabezpieczenie pasów napędowych przed poślizgiem poprzez fizyczny sensor obrotów zintegrowany z systemem AIAC. 

Inteligentna Kontrola Poślizgu Rolek IRSC – Inteligent Roller Slippery Control

Szybkie wykrywanie i eliminowanie odchyleń i przestojów związanych z poślizgiem rolek. 

Inteligentny System Regulacji Rolek IRAS Inteligent Roller Adjustment System

System stworzony, aby zapewnić optymalizację ustawienia rolek względem matrycy dla każdego surowca, bez względu na tzw. „trudność” granulacji. 

 

Integrator Priorytetów Zarządzania APRIO

Autorski model projektowania oprogramowania sterującego liniami produkcji, który zakłada priorytet ważności dla każdego rozkazu wydanego urządzeniom wykonawczym.

Bezpłatna aktualizacja oprogramowania

W ramach gwarancji bezpłatnie otrzymasz nowe wersje AIAC.

Mechanika ciągle ma wiele do powiedzenia w temacie bezpieczeństwa i wydajności

Wsparcie informatyczne nie byłoby możliwe bez zastosowania fizycznych systemów zbudowanych z wysoce wytrzymałych mechanicznych i elektronicznych elementów wykonawczych, mierniczych i analitycznych.

Granulatory i pozostałe urządzenia posiadają liczne czujniki i mierniki, które kontrolują stan systemów i zespołów. Sygnały są analizowane przez inteligentny Automatyczny System Sterowania Granulatorem (AIAC) i poprzez elektroniczne podzespoły wykonawcze sterują w czasie rzeczywistym poszczególnymi procesami.

Razem z systemem przeciwwybuchowym i przeciwpożarowym nasze rozwiązania skutecznie zapobiegają wypadkom i innym nieporządanym zdarzeniom w fabryce pelletów z trocin i wytwórniach pasz.

NPT Nawrocki | Fabryka pelletu z trocin dębowych

Systemy wspomagające stosowanie w granulatorach i maszynach Nawrocki na liniach granulowania

QDES.60 - System Błyskawicznej Wymiany Matrycy (Quick Die Exchange System)

System Błyskawicznej Wymiany Matrycy skraca czas przezbrojenia granulatora poniżej jednej godziny. QDES.60 to system szybkiego centrowania i mocowania matrycy do tarczy wału obrotowego. Jest on realizowany przy pomocy czterech stałych szczęk centrujących, które ustalają położenie osi matrycy względem osi wału obrotowego oraz płaszczyzny czołowej tarczy wału obrotowego prostopadłej  do osi wału obrotowego. Matryca jest uwalniana ze szczęk poprzez pompę hydrauliczną w ciągu kilku sekund, po odkręceniu jedynie kilkunastu śrub mocujących.

 

QDES.60 pozwala na demontaż gorącej matrycy, przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa, bez straty czasu związanego często z koniecznością chociaż częściowego jej stygnięcia.

CALS - Centralny Automatyczny System Smarowania (CALS – Central Automatic Lubrication System)

Centralny Automatyczny System Smarowania zwalania operatorów z uciążliwego obowiązku dbania, aby zespół granulujący był odpowiednio zabezpieczony w smar. Jest zbudowany z zaworu progresywnego, systemu wysokociśnieniowych przewodów (KO) doprowadzających smar do łożysk  rolek oraz wału obrotowego. CALS sterowany jest  przez centralny sterownik z odpowiednio zaprojektowanym programem.

Wysoki poziom automatycznej kontroli pracy

Granulator oraz wszystkie maszyny są wyposażone w pełen komplet czujników, które nieprzerwanie kontrolują stan poszczególnych zespołów w linii. Dzięki nim nasz Automatyczny System Sterowania Granulatorem (AIAC) pozwala na w pełni automatyczną i bezpieczną pracę granulatora, a AIAC kontroluje całą fabrykę. Rekomendujemy rozszerzenie funkcjonalności fabryki o rozwiązania ATEX.

 

Czujniki i parametry monitorowane automatycznie:

 • czujnik poślizgu pasów,

 • czujnik temperatury łożysk w rolkach,

 • czujnik temperatury łożyska głównego wału obrotowego,

 • czujnik centralnego smarowania,

 • czujnik temperatury surowca,

 • czujnik temperatury granulatu,

 • czujnik braku poboru surowca pod rolkami,

 • czujnik temperatury łożysk głównych silników napędowych,

 • opcjonalnie czujnik momentu siły docisku rolek do matrycy,

 

Funkcje automatyki

 • zabezpieczenie przed przeciążeniem prądowym, 


 • zabezpieczenie przed zablokowaniem kondycjonera przez surowiec, 


 • zabezpieczenie przed brakiem automatycznego 
smarowania, 


 • zabezpieczenie przed przegrzaniem łożysk wału obrotowego i łożysk w rolkach, 


 • zabezpieczenie przed brakiem medium w zbiorniku (odcięcie 
pary lub wody), 


 • zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury granulatu,

 • zabezpieczenie przed poślizgiem pasów napędowych wału obrotowego,

 • zabezpieczenie przed pożarem,

 • sterowanie układem zasypującym zbiornik granulatora,

 • sterowanie układem dozowania pary / wody i dodatków płynnych,

 • optymalizacja wydajności granulatora, 


 • sterowanie pracą pompy smarującej rolki i łożysko główne, 


 • kontrola poślizgu pasów silników głównych,

 • kontrola temperatury pary, temperatury łożysk głównych wału 
obrotowego i rolek. 


 

Panel Sterowania Granulatora PMCP (Pellet Mill Control Panel)

Każdy granulator posiada własny panel sterowania, oparty na wyświetlaczu LCD, służący do lokalnego zarządzania pracą, bez konieczności udawania się do często odległej sterowni.

Panel Sterowania Granulatora prezentuje bieżące obciążenie silników głównych, % wartość podawania surowca oraz pary i wody,  temperatury łożysk rolek, temperaturę surowca na wysypie z kondycjonera, temperaturę granulatu na wysypie z komory granulującej oraz ciśnienie instalacji pneumatycznej.

Panel umożliwia sterowanie obrotami lewo <> prawo, Start/Stop kondycjonera, Stop granulatora, regulacja dozownika ślimakowego, regulacja pary/wody.

 

Rozdzielnica elektryczna dla granulatora (REG) lub Zespołu Produkcji Pasz (REZ1)

Granulator opcjonalnie może zostać dostarczony z własną rozdzielnicą elektryczną wyposażoną w kontroler z naszym Automatycznym Systemem Sterowania Granulatorem (AIAC). W zestawie znajduje się panel sterowania LCD 10” lub 12”. W wersji rozbudowanej o komputery PC (zlokalizowanych np. w centralnej sterowni) standardowo istnieje możliwość bieżącego dwukierunkowego podglądu stanu pracy oraz zdalnego sterowania.

Rozruch typu Soft-Start

Wszystkie granulatory GR wyposażone w rozdzielnicę elektryczną REG są uruchamiane poprzez Soft-Start. Dzięki niemu prąd rozruchowy jest niski i nie istnieje ryzyko kar od sprzedawcy energii związanych z przekroczeniem mocy. Soft-Start wydłuża żywotność zespołu napędowego.

bottom of page