top of page

Zespół Redukcji i Stabilizacji Pary dla granulatorów. Para technologiczna dla pasz.

Wysokiej jakości para to wysokiej jakości pasze

Nawrocki Technologie Granulowania projektuje i produkuje efektywne systemy wstępnej obróbki termicznej pasz i innych surowców. Zespół Redukcji i Stabilizacji Pary ZRSP jest zasilany w parę technologiczną z kotła parowego lub wytwornicy pary. Zalecana temperatura pary z kotła powinna mieścić się w zakresie  172oC – 182oC (co odpowiada ciśnieniu 8,5 - 9,5 bar). 

KW-Para.jpg

Zalety naszych kondycjonerów do pelletu i granulatów

Wysoka jakość pasz dzięki wstępnej obróbce termicznej

 • pasze podgrzewane są do temperatury nawet 90oC,​

 • blokada programowa AIAC temperatury dla receptur wymagających niższych temperatur (np. dla enzymów),

 • pełna homogenność dzięki integracji z dedykowanymi kondycjonerami KD,

 • lepsze parametry fizyczne pasz (wytrzymałość mechaniczna) oraz żywieniowe (żelatynizacja, usunięcie drobnoustrojów),

Automatyka pracy i dozowania pary

 • kontrola automatyczna ilości pary w funkcji wydajności granulatora (AIAC),

 • możliwość ręcznej regulacji ilości pary (z panelu LCD - PMCP),

 • pełna integracja z systemem sterylizacji pasz lub innym systemem termicznej obróbki pasz,

 • integracja z przyrządami mierniczymi zainstalowanymi w kondycjonerze i sterylizatorze w celu utrzymania optymalnych parametrów temperatury paszy,

Budowa ZRSP

 • W pełni automatyczny zawór kontrolowany przez AIAC,

 • Budowa: zawory odcinające kołnierzowe, filtr z sitkiem, manometry ciśnienia przed i po redukcji, pomiar temperatury pary wchodzącej i zredukowanej, zawór redukcyjny ręczny, zbiorniczek buforowy reduktora, pomiar ciśnienia po redukcji, zawór automatycznej regulacji przepływu pary, reduktor sprężonego powietrza, kompensator kołnierzowy, separatory wody kondensatu

 • By-pass: instalowany w standardzie, w celu umożliwienia pracy w przypadku awarii zaworu automatycznego

 • Odwadniacze bimetaliczne z podwójnym systemem separacji kondensatu,

 • Kompensator kołnierzowy,

 • Ocieplenie: w standardzie wełna mineralna z aluminiowym płaszczem

 • Zbiornik kondensatu (opcja)

Wydajność zespołów parowych dla pasz

bottom of page