top of page

Linie granulowania pasz. 

Pasze
Sypkie Granulowane

Sterylizowane

Projekty i produkcja linii produkcji pasz.

Nowoczesne żywienie zwierząt wymaga stosowania bezpiecznych i wydajnych technologii, od których zależy cena żywca oraz jakość mięsa. W tym łańcuchu Nawrocki Technologie Granulowania dostarcza rozwiązania technologiczne i techniczne, które gwarantują najlepsze wyniki produkcyjne dla producenta i pasz i zwierząt. Nasze doświadczenie obejmuje produkcję pasz sypkich, sterylizowanych oraz granulowanych.

Nawrocki-Pelleting-Technology-PEL_Pasze.
Historia sięga lat siedemdziesiątych

 

Nasza przygoda z technologiami dla granulowania pasz 
sięga lat siedemdziesiątych, kiedy Fabryka Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego SPOMASZ Żnin rozpoczęła produkcję granulatorów GR2 305 na brytyjskiej licencji.

Granulatory rozszerzyliśmy o inne urządzenia do produkcji pasz granulowanych, aby oferować polskiemu, rodzącemu się rynkowi paszowymi rozwiązania, które były początkiem tej branży.

Od początku byliśmy głównym projektantem technologii, która została poszerzona o sterylizację, ekstruzję i inne rozwiązania, które służą nowoczesnej produkcji pasz. 

Nawrocki-Pelleting-Technology-Linia-Granulacji-Pasz
Procesy w mieszalni pasz

1. Przyjęcie i czyszczenie surowca 

 • Zadołowany kosz zasypowy z wybierakiem ślimakowym i podnośnikiem kubełkowym. Zadaszenie wiatą ogranicza nawiewanie niepożądanych elementów. W razie potrzeby dostarczamy hydrauliczną wywrotnicę.

 • W przypadku przyjmowania surowców mokrych stosujemy podciśnieniowe suszarnie zbóż.

 • Czyszczalnia z filtrem zapewnia bezproblemową i higieniczną produkcję wszelkich pasz na dalszych etapach.

 • System silosów lejowych i płaskodennych oraz zbiorników magazynowych do przechowywania głównych surowców i dodatków.

2. Dozowanie i ważenie

 

2.1. Stacja mikro

 • Do precyzyjnego dozowania komponentów sypkich.

 • System mikrodozowania złożony ze zbiorników ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej.

 • Dozowniki ślimakowe o wysokiej dokładności dozują precyzyjnie zadaną porcję poszczególnych komponentów paszowych. Wyposażone w zasuwy pneumatyczne.

 • Zbiorniki kwadratowe lub okrągłe o pojemności od 0,5m3 do 4m3 z czujnikami poziomu Endress-Hauser lub innymi. 

 • Ilość zbiorników jest dostosowana do receptury, zwykle od 6 do 30. Wielkość zbiorników zależy od % udziału komponentu. Materiał zależy od rodzaju komponentu, zwykle jest to stal kwasoodporna. Włazy zabezpieczone elektronicznie ze zwolnieniem blokady z centralnego systemu sterowania. Dostęp do włazów z platformy wyposażonej w dźwig elektryczny o udźwigu 3,2 ton.

 • W przypadku surowców trudnoosypujących się stosujemy wibratory lub młotki instalowane na stożkach wylotowych.

 • System montowany jest na niezależnej konstrukcji.

 • Elektroniczne wagi stożkowe pod dozownikami ślimakowymi o pojemności 50, 100, 200 lub 300 kg z zasuwami pneumatycznymi. Wykonane ze stali KO.

2.2. Stacja big-bag

 • Stosowana do komponentów typu wapno, sól itp.

 • Konstrukcja z lejem z blachy KO i dozownikiem ślimakowym.

 • Łączenie z wagą za pomocą kołnierzy brezentowych.

​2.3. Stacja rozładunku ręcznego

 • Wykonana ze stali kwasoodpornej z naciskiem na minimalizację resztek surowców.

 • Wyposażona w mechanizm przyjęciowy, minimalizujący pylenie, 

 • Niezależny filtr pyłowy z zawracaniem do systemu transportowego lub z podłączeniem do centralnego systemu filtracyjnego.

 • Zbiornik surowca występuje w kilku wariantach objętościowych.

 • Możliwość regulacji wysokości.

 • Opcjonalny wibrator dla wydajniejszego opróżniania.

2.4. Wagi makro

 • Wagi tensometryczne, oparte na 3 czujnikach.

 • Dostosowane indywidualnie do konkretnej lokalizacji i wymagań technologicznych.

 • Wykonanie ze stali konstrukcyjnej, na niezależnej konstrukcji z elastycznymi łącznikami dla dozowników ślimakowych lub innego typu systemu dozowania. Możliwe wykonanie ze stali KO.

 • Wysyp zintegrowany z szybkim wybierakiem ślimakowym, skręcany śrubami i z uszczelnieniem. Dostosowany do podłączenia z podnośnikiem kubełkowym.

2.5. Dozowanie tłuszczów, kwasów, wody, melasy

 • Ilość dozowana: 0,5% - 6%.

 • Realizowane ze zbiornika (wewnętrznego lub zewnętrznego z ogrzewaniem) poprzez izolowane i ogrzewane rurociągi z filtrami.

 • Zespół pomp dostosowanych do konkretnych surowców płynnych.

 • Komplet zaworów, manometrów, pomp i przepływomierzy oraz kolektor dysz natryskowych, okablowanie sygnałowe i zasilające.

 • Zespól dysz z automatycznym przedmuchem sprężonym powietrzem.

 • Pełna automatyka pracy zintegrowana z centralnym systemem sterowania.

3. Rozdrabnianie (mielenie)

 • Proces przeprowadzany jest w młynach bijakowych poziomych lub pionowych lub w mlewnikach.

 • Maszyny o mocy dostosowanej do wydajności wytwórni pasz i procentowego zużycia danych zbóż.

 • Zespół mielący składa się z separatora magnetycznego, zbiornika buforowego, dozownika ślimakowego, śrutownika lub mlewnika oraz zespołu odbioru zmielonego zboża.

 • Lokalny filtr usuwa z systemu pyły i powinien zostać podłączony do centralnego systemu odpylania.

 • Możliwa integracja systemu mielenia ze zbiornikiem nadmieszarkowym. 

4. Mieszanie

 • Mieszalniki łopatowe kompaktowe są zespołem służącym do efektywnego i dokładnego (1 : 10 000 dla pasz) mieszania komponentów sypkich oraz płynnych przeznaczonych do dalszej obróbki (sterylizowanie, granulowanie) lub pakowania i magazynowania.

 • Pojemności od 500l do 10 000 litrów.

 • Czas mieszania: 6 minut (10 szarży na godzinę).

 • Wyposażone w zbiornik nadmieszalnikowy, podmieszalnikowy oraz wybierak ślimakowy. Zalecane do pomieszczeń o ograniczonej wielkości.

 • Wysypy typu bombowego z dwiema klapami napędzanymi przez siłowniki pneumatyczne.

 • System łączników z dyszami do dozowania płynów. Dysze dostosowane do rodzaju płynu.

 • Budowa poszczególnych sekcji redukuje do minimum ryzyko dostania się jakichkolwiek zanieczyszczeń.

 • Specjalne wykończenie wewnętrznych ścian mieszalnika zmniejsza osadzanie się resztek poprzednich szarż.

 • Łopatki wału mieszającego wykonane ze stali kwasoodpornej.

2. DOZOWANIE

Precyzyjne dozowanie mikrokomponentów odbywa się przez zespół mikrodozowania

5. Kondycjonowanie

 • Jest niezmiernie ważnym etapem przed sterylizowaniem i granulowaniem mieszanki sypkiej. Polepsza strawność i przyswajalność pasz oraz ma ogromny wpływ na ich wysoką jakość. Ponadto wzrasta efektywność granulowania.

 • Kondycjonowanie odbywa się w jednym kondycjonerze lub zespole dwóch kondycjonerów o przedłużonym działaniu, wtedy czas kondycjonowania wydłuża się do nawet 34 sekund.

 • Kondycjoner jest wykonany ze stali kwasoodpornej, ocieplony matami grzewczymi (opcjonalnie z obwodem elektrycznym), posiada przyłącze parowe z zaworem odcinającym ręcznym.

 • Przyłącze parowe może zostać dostosowane do istniejącego zespołu redukcji i stabilizacji pary. 

6. Sterylizowanie

7. Granulowanie

8. Chłodzenie granulatu

5. KONDYCJONOWANIE

Wymieszanie paszy z parą technologiczną i ewentualnie dodatkami płynnymi

9. Kruszenie granulatu

11. Natłuszczanie

 • Schłodzone i oczyszczone granulki poddaje się natryskiwaniu dodatkową dawką tłuszczu, której nie można dodać na wcześniejszych etapach.

 • Kompletny system natłuszczania na zimną granulkę umożliwia podniesienie wartości kalorycznej pasz, bez obniżenia ich właściwości mechanicznych, które są tak ważne podczas magazynowania i dalszego transportu.

10. Czyszczenie granulatu

 • W procesie produkcyjnym powstają niepożądane okruchy i pyłki, które należy usunąć ze zgranulowanej masy przed pakowaniem, magazynowaniem lub ekspedycją.

 • Do czyszczenia służą przesiewacze wibracyjne.

 • Kliknij tu i dowiedz się więcej o przesiewaczach >>

12. Pakowanie i paletyzowanie

 • Granulat może zostać pakowany w worki. Naważanie i pakowanie odbywa się całkowicie automatycznie.

 • Dla wydajności powyżej 10 t/h zalecamy stosowanie paletyzatora z owijarką palet w folię typu stretch. 

9. KRUSZENIE

Pisklęta mają małe dzióbki, więc należy paszę rozkruszyć, aby nie były głodne

13. Magazynowanie i ekspedycja

 • Gotowa pasza zgranulowana trafia poprzez system transportu poziomego i pionowego do silosów i zbiorników magazynowych, a stamtąd do sekcji pakowania lub na ekspedycję samochodową.

14. Automatyka procesów

 • Wszystkie maszyny i urządzenia oraz systemy wspierające pracują pod kontrolą automatycznego systemu sterowania AIAC.

>> Rzut mieszalni pasz sypkich i linii granulowania pasz z ekspedycją 

Granulowanie pasz: Paszarnia - linia produkcji pasz sypkich i granulowanych

>> Rzut linii granulowania pasz z ekspedycją 

Granulowanie pasz: Wieża produkcyjna dla pasz granulowanych.

>> Rzut linii granulowania w technologii pionowej (transport grawitacyjny)

Granulowanie pasz: Rzuty wieży do produkcji pasz granulowanych
bottom of page