top of page

Pellet z osadów ściekowych

ATEX i Ocena Zagrożenia Wybuchem dla linii granulowania osadów pościekowych


Firma NPT Nawrocki, znana z produkcji i granulatorów i urządzeń do przetwarzania tworzyw sztucznych oraz biomasy, podjęła się wykonania nowego projektu, którego produktem będzie pellet z osadów ściekowych. Projekt ten obejmuje opracowanie kompleksowego projektu technologicznego dla jednego z kluczowych klientów działającego branży oczyszczania ścieków, a także przeprowadzenie szczegółowej oceny zagrożenia wybuchem w planowanej instalacji - fabryka pelletów z osadu ściekowego. Celem projektu jest nie tylko zapewnienie wysokiej efektywności procesów produkcyjnych, ale również maksymalizacja bezpieczeństwa operacyjnego: operatorów, maszyn i infrastruktury.


Linia granulacji osadów ściekowych o wydajności 4 t/h będzie produkowała granulat nawozowy z możliwością automatycznej regulacji parametrów chemicznych - zawartości azotu, fosforu i potasu. Linia będzie wyposażona w sekcję dozowania, naważania i mieszania, która pozwoli na natychmiastową realizację zamówień z uwzględnieniem zapotrzebowania na najbardziej brakujący składnik.Osad ściekowy - granulowanie - pellet z osadów ściekowych
Osad ściekowy - surowiec do nawozów - pellet z osadów ściekowych


Surowiec: osady ściekowe - Projekt linii granulacji z zachowaniem bezpieczeństwa przeciwwybuchowego


W ramach projektu technologicznego, NPT Nawrocki skupi się na zaprojektowaniu linii produkcyjnej do pelletu z osadów ściekowych, która będzie w pełni dostosowana do specyficznych wymagań klienta oraz optymalizowana pod kątem wydajności energetycznej i minimalizacji odpadów. Inżynierowie NPT wykorzystają swoje bogate doświadczenie oraz sprawdzone osiągnięcia technologiczne, aby zaproponować rozwiązania, które będą nie tylko efektywne, ale również ekologiczne. Pellet z osadów ściekowych i fabryka będą spełniać wymogi ATEX i inne zgodnie z Dyrektywami UE.


Pellet z osadów ściekowych: Ocena Zagrożenia Wybuchem linii produkcyjnej


Kluczowym elementem projektu jest również przeprowadzenie Oceny Zagrożenia Wybuchem dla linii produkcyjnej granulującej osady pościekowe. Jest to krytyczny krok, mający na celu identyfikację potencjalnych źródeł zapłonu i substancji łatwopalnych, a następnie ocenę i minimalizację ryzyka wybuchu w przyszłej instalacji. NPT Nawrocki zastosuje w tym celu metodykę zgodną z aktualnymi normami i przepisami bezpieczeństwa, w tym z dyrektywą ATEX, która jest standardem w zakresie zapobiegania wybuchom w przemyśle przetwórczym.


Więcej informacji udzielimy podczas spotkania, na które możemy się umówić po wypełnieniu krótkiego formularza.23 wyświetlenia

Comentarios


bottom of page