Przemysł 4.0 - Automatyczne linie granulacji pasz i biomasy

Linie produkcji pasz. Linie do produkcji pelletu z automatyką. 

Automatyka peleciarni. Panel sterowania granulatora.

Czujniki granulatora. Panel sterowania peleciarki.

Przemysł 4.0
Mechanika i Technika

Mechanika + Technika + Informatyka

 

Wsparcie informatyczne (programowe) nie byłoby możliwe bez zastosowania fizycznych systemów zbudowanych z wysoce wytrzymałych mechanicznych i elektronicznych elementów wykonawczych, mierniczych i analitycznych. Granulatory i inne urządzenia posiadają liczne czujniki i mierniki, które kontrolują stan systemów i zespołów. Sygnały są analizowane przez inteligentny Automatyczny System Sterowania Granulatorem (AIAC) i poprzez elektroniczne podzespoły wykonawcze sterują w czasie rzeczywistym poszczególnymi procesami.

PanelSterowania_2.jpg
QDES.60 - System Błyskawicznej Wymiany Matrycy (Quick Die Exchange System)

System Błyskawicznej Wymiany Matrycy skraca czas przezbrojenia granulatora poniżej jednej godziny. QDES.60 to system szybkiego centrowania i mocowania matrycy do tarczy wału obrotowego. Jest on realizowany przy pomocy czterech stałych szczęk centrujących, które ustalają położenie osi matrycy względem osi wału obrotowego oraz płaszczyzny czołowej tarczy wału obrotowego prostopadłej  do osi wału obrotowego. Matryca jest uwalniana ze szczęk poprzez pompę hydrauliczną w ciągu kilku sekund, po odkręceniu jedynie kilkunastu śrub mocujących.

 

QDES.60 pozwala na demontaż gorącej matrycy, przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa, bez straty czasu związanego często z koniecznością chociaż częściowego jej stygnięcia.

CALS - Centralny Automatyczny System Smarowania (CALS – Central Automatic Lubrication System)

Centralny Automatyczny System Smarowania zwalania operatorów z uciążliwego obowiązku dbania, aby zespół granulujący był odpowiednio zabezpieczony w smar. Jest zbudowany z zaworu progresywnego, systemu wysokociśnieniowych przewodów (KO) doprowadzających smar do łożysk  rolek oraz wału obrotowego. CALS sterowany jest  przez centralny sterownik z odpowiednio zaprojektowanym programem.

Wysoki poziom automatycznej kontroli pracy

Granulator oraz wszystkie maszyny są wyposażone w pełen komplet czujników, które nieprzerwanie kontrolują stan poszczególnych zespołów w linii. Dzięki nim nasz Automatyczny System Sterowania Granulatorem (AIAC) pozwala na w pełni automatyczną i bezpieczną pracę granulatora, a AIAC kontroluje całą fabrykę. Rekomendujemy rozszerzenie funkcjonalności fabryki o rozwiązania ATEX.

 

Czujniki i parametry monitorowane automatycznie:

 • czujnik poślizgu pasów,

 • czujnik temperatury łożysk w rolkach,

 • czujnik temperatury łożyska głównego wału obrotowego,

 • czujnik centralnego smarowania,

 • czujnik temperatury surowca,

 • czujnik temperatury granulatu,

 • czujnik braku poboru surowca pod rolkami,

 • czujnik temperatury łożysk głównych silników napędowych,

 • opcjonalnie czujnik momentu siły docisku rolek do matrycy,

 

Funkcje automatyki

 • zabezpieczenie przed przeciążeniem prądowym, 


 • zabezpieczenie przed zablokowaniem kondycjonera przez surowiec, 


 • zabezpieczenie przed brakiem automatycznego 
smarowania, 


 • zabezpieczenie przed przegrzaniem łożysk wału obrotowego i łożysk w rolkach, 


 • zabezpieczenie przed brakiem medium w zbiorniku (odcięcie 
pary lub wody), 


 • zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury granulatu,

 • zabezpieczenie przed poślizgiem pasów napędowych wału obrotowego,

 • zabezpieczenie przed pożarem,

 • sterowanie układem zasypującym zbiornik granulatora,

 • sterowanie układem dozowania pary / wody i dodatków płynnych,

 • optymalizacja wydajności granulatora, 


 • sterowanie pracą pompy smarującej rolki i łożysko główne, 


 • kontrola poślizgu pasów silników głównych,

 • kontrola temperatury pary, temperatury łożysk głównych wału 
obrotowego i rolek. 


 

Panel Sterowania Granulatora PMCP (Pellet Mill Control Panel)

Każdy granulator posiada własny panel sterowania, oparty na wyświetlaczu LCD, służący do lokalnego zarządzania pracą, bez konieczności udawania się do często odległej sterowni.

Panel Sterowania Granulatora prezentuje bieżące obciążenie silników głównych, % wartość podawania surowca oraz pary i wody,  temperatury łożysk rolek, temperaturę surowca na wysypie z kondycjonera, temperaturę granulatu na wysypie z komory granulującej oraz ciśnienie instalacji pneumatycznej.

Panel umożliwia sterowanie obrotami lewo <> prawo, Start/Stop kondycjonera, Stop granulatora, regulacja dozownika ślimakowego, regulacja pary/wody.

 

Rozdzielnica elektryczna dla granulatora (REG) lub Zespołu Produkcji Pasz (REZ1)

Granulator opcjonalnie może zostać dostarczony z własną rozdzielnicą elektryczną wyposażoną w kontroler z naszym Automatycznym Systemem Sterowania Granulatorem (AIAC). W zestawie znajduje się panel sterowania LCD 10” lub 12”. W wersji rozbudowanej o komputery PC (zlokalizowanych np. w centralnej sterowni) standardowo istnieje możliwość bieżącego dwukierunkowego podglądu stanu pracy oraz zdalnego sterowania.

Rozruch typu Soft-Start

Wszystkie granulatory GR wyposażone w rozdzielnicę elektryczną REG są uruchamiane poprzez Soft-Start. Dzięki niemu prąd rozruchowy jest niski i nie istnieje ryzyko kar od sprzedawcy energii związanych z przekroczeniem mocy. Soft-Start wydłuża żywotność zespołu napędowego.

Logo_ARGAS.jpg
Logo_QDES.gif
Logo_AIAC.gif