top of page
NPT-Nawrocki-Straw-Hay-Pellets_3.webp

Dotacja

do 4.481.900 zł

TYLKO 1 OKAZJA Z KPO

DO KOŃCA SIERPNIA 2024

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym - Biogospodarka

Linia produkcyjna do podściółki dla ferm drobiu i granulowanego obornika kurzego

W ramach transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym [GOZ] oferujemy linię do produkcji:

 • pelletów ze słomy lub siana na podściółkę dla ferm kurzęcych oraz 

 • granulowanego obornika kurzego.

To jedna linia, która produkuje dwa produkty na bazie linii granulowania biomasy projektu Nawrocki Technologie Granulowania.

Nawrocki-NPT-GOZ-Sloma-Obornik-Kurzy-Obieg-Zamkniety-1.jpg

BIOGOSPODARKA

Rozwój biogospodarki przyczynia się do zmniejszania presji na środowisko przyrodnicze, m. in.

 • poprzez redukowanie zapotrzebowania na surowce nieodnawialne,

 • ograniczanie degradacji gleb oraz zanieczyszczenia wód powierzchniowych pierwiastkami biogennymi (eutrofizacja), a także

 • zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności CO2 i metanu.

 

Rozwój biogospodarki przyczynia się ponadto do powstania nowych miejsc pracy, w szczególności na obszarach wiejskich. 

DALL·E 2024-06-04 22.01.40 - A scene depicting the use of granulated chicken manure in the
NPT-Nawrocki-Pomiot-Kurzy-Granulat-Obornik-Kurzy-Granulowany-4.webp

Dotacja z Krajowego Programu Odbudowy na linię peletowania słomy i granulowania obornika kurzego jako element Biogospodarki

Idea GOZ, zgodnie z którą kluczowe jest, aby biomasa była jak najdłużej utrzymywana w obiegu gospodarczym, a jej wartość była maksymalizowana. 

SŁOMA > PODŚCIÓŁKA > NAWÓZ

4.481.900 zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia

3.500.000 zł

Maksymalna kwota wsparcia  przedsięwzięcia 

31 marca 2026

Okres realizacji przedsięwzięcia nie może wykraczać poza tę datę

START >>

25 czerwca 2024

Od tego dnia można składać wnioski do PARP

STOP >>

20 sierpnia 2024

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Zasięg >>

Cała
Polska

Dotacja jest przeznaczona dla MŚP z całej Polski

Skorzystaj z naszego projektu i wybuduj swoją fabrykę pelletu z dotacją

Kompletna wytwórnia pelletu ze słomy i granulowanego obornika kurzego

Nawrocki Technologie Granulowania zaprojektował linię produkcyjną, która spełnia wymogi GOZ.

Nasza propozycja łączy interes rolnika, producenta podściółki dla ferm drobiowych i hodowcy drobiu, wykorzystując tylko jeden główny surowiec - słomę.

 • Rolnik produkuje słomę (lub siano), które dostarcza do fabryki pelletów.

 • Ze słomy jest produkowana podściółka wykorzystywana na fermach drobiu. 

 • Fermy drobiu dostarczają zużytą podściółką wraz z kurzymi odchodami z powrotem do fabryki pelletów.

 • Ze zużytej podściółki produkuje się granulowany obornik kurzy.

 • Zgranulowany obornik kurzy, jako nawóz, jest wykorzystywany przez rolników.

 • Po żniwach rolnik zbiera słomę i proces zaczyna się od nowa.

Opracowujemy wnioski na dotację 

Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza. Nasi Partnerzy zajmą się opracowaniem wniosku o dotację.

Ten konkurs podlega pod Krajowy Program Odbudowy, więc to jedyna okazja tego typu.

 

Fundusze określone w tym Programie muszą zostać bardzo szybko rozdysponowane w postaci dotacji. W innym przypadku przepadną. Stąd krótki termin przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dotacje.

Nie zmarnuj szansy na 3,5 miliona złotych dotacji.

3,5M

złotych

DOTACJI

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać komplet informacji o dotacji

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia!

bottom of page