top of page

Efektywne Mielenie Mokrej Zrębki Tartacznej przez Młyny Bijakowe


NPT Nawrocki - hammer mill - młyn bijakowy poziomy
NPT Nawrocki - hammer mill - młyn bijakowy poziomy

Wprowadzenie do Młynów Bijakowych

W produkcji pelletu młyny bijakowe odgrywają kluczową rolę w efektywnym rozdrabnianiu mokrej zrębki tartacznej - w nich odbywa się mielenie mokre zrębki, a także suchej. W fabrykach pelletu projektowanych przez NPT Nawrocki Technologie Granulowania stanowią one początek linii technologicznej, umożliwiając przygotowanie surowca do dalszych etapów produkcji. Dzięki ich zastosowaniu, mokra zrębka tartaczna jest przetwarzana na drobniejszy materiał, który następnie może być wykorzystany do produkcji wysokiej jakości pelletu.


Kluczowe Parametry Młynów Bijakowych

Młyny bijakowe charakteryzują się kilkoma kluczowymi parametrami, które decydują o ich wydajności i efektywności przetwarzania:

  • Moc i prędkość obrotowa: Określają zdolność młyna do przetwarzania określonych ilości materiału w danym czasie. Wyższa moc i prędkość obrotowa przekładają się na większą wydajność.

  • Rozmiar i typ sit: Determinują wielkość uzyskanego materiału po przemieleniu. Sitka o różnych rozmiarach oczek pozwalają na dostosowanie stopnia rozdrobnienia do wymagań produkcji pelletu.

  • Liczba i rodzaj bijaków: Bijaki to kluczowe elementy tnące w młynie, których liczba i konstrukcja wpływają na skuteczność rozdrabniania materiału oraz na jakość końcowego produktu.NPT Nawrocki młyn bijakowy do trocin i zrębki
NPT Nawrocki młyn bijakowy do trocin i zrębki


Budowa Młyna Bijakowego do Mokrej Zrębki

Młyn bijakowy do mokrej zrębki tartacznej składa się z kilku zasadniczych części, które współpracują, aby zapewnić efektywne przetwarzanie surowca:

  • Komora mielenia mokrej zrębki: Tutaj znajdują się bijaki, które obracając się z dużą prędkością, rozdrabniają zrębkę na drobniejsze frakcje.

  • System podawania: Zadaniem systemu podawania jest równomierne dostarczanie mokrej zrębki do komory mielenia. Może być to realizowane za pomocą przenośnika ślimakowego lub taśmowego.

  • Sito: Umieszczone na obwodzie komory mielenia, sito określa wielkość cząstek materiału opuszczającego młyn. Materiał, który nie przechodzi przez sito, jest dalej przetwarzany w komorze mielenia.

  • System odprowadzania: Po przemieleniu, materiał jest odprowadzany z młyna, zwykle za pomocą systemu pneumatycznego lub mechanicznego, do dalszych etapów produkcji.


Mielenie mokrej zrębki - Znaczenie Młynów Bijakowych w Produkcji Pelletu

Młyny bijakowe są niezastąpione w procesie przetwarzania mokrej zrębki tartacznej, oferując producentom pelletu możliwość optymalizacji linii produkcyjnej. Dzięki ich wykorzystaniu, można nie tylko zwiększyć efektywność produkcji, ale także poprawić jakość końcowego produktu, co ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu konkurencyjności na rynku zrównoważonych źródeł energii. Inwestycja w nowoczesne młyny bijakowe to krok w stronę zwiększenia efektywności operacyjnej i spełnienia oczekiwań rynkowych w zakresie produkcji ekologicznego paliwa, jakim jest pellet.


Więcej informacji udzielimy podczas spotkania, na które możemy się umówić po wypełnieniu krótkiego formularza.

24 wyświetlenia

Comentarios


bottom of page