top of page

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe ATEX dla młynów bijakowych. Część 1

Młyny bijakowe, stosowane do mielenia różnych materiałów, w tym osadów ściekowych, muszą spełniać wymogi dyrektywy ATEX (Atmosphères Explosibles) w celu minimalizacji ryzyka wybuchu. Dyrektywa ATEX obejmuje zarówno sprzęt, jak i środowiska, w których mogą wystąpić wybuchowe mieszaniny gazów, par, mgieł i pyłów. Poniżej przedstawiono kluczowe zasady i środki obejmujące zabezpieczenia przeciwwybuchowe ATEX dla młynów bijakowych:


NPT | Nawrocki - Zabezpieczenia przeciwwybuchowe ATEX dla młynów bijakowych
NPT | Nawrocki - Zabezpieczenia przeciwwybuchowe ATEX dla młynów bijakowych

1. Ocena ryzyka i klasyfikacja stref dla młyna bijakowego


Ocena ryzyka wybuchu na linii mielenia i peletowania:

  1. Zgodnie z dyrektywą ATEX, pierwszy krok to ocena ryzyka wybuchu w zakładzie. Należy zidentyfikować potencjalne źródła zapłonu oraz miejsca, w których mogą wystąpić wybuchowe atmosfery pyłowe.

  2. Klasyfikacja stref potencjalnie wybuchowych:


Obszary, w których mogą wystąpić pyłowe wybuchowe atmosfery, są klasyfikowane na 3 strefy:

  • Strefa 20: Obecność wybuchowej atmosfery pyłowej ciągle lub przez długie okresy.

  • Strefa 21: Obecność wybuchowej atmosfery pyłowej w normalnych warunkach eksploatacyjnych.

  • Strefa 22: Obecność wybuchowej atmosfery pyłowej nieczęsto i na krótki czas w normalnych warunkach eksploatacyjnych.


2. Wybór odpowiedniego młyna bijakowego


Certyfikowane urządzenia do minimalizacji skutków wybuchu

Sprzęt używany w strefach zagrożonych wybuchem musi być certyfikowany zgodnie z dyrektywą ATEX. Młyny bijakowe muszą być oznaczone odpowiednimi symbolami ATEX, które wskazują ich przydatność do użytku w określonych strefach.


Materiały konstrukcyjne oraz budowa młynów bijakowych ATEX

Młyny bijakowe powinny być wykonane z materiałów, które minimalizują ryzyko iskry mechanicznej, np. stal nierdzewna lub inne materiały o niskiej skłonności do tworzenia iskier.


3. Środki zapobiegawcze wspierające bezpieczeństwo młyna bijakowego


Odpylanie i wentylacja linii granulowania

Systemy odpylania i wentylacji muszą być zaprojektowane tak, aby minimalizować koncentrację pyłów w powietrzu. Systemy te muszą być również zgodne z wymaganiami ATEX.


Kontrola temperatury oraz drgań

Młyny bijakowe powinny być wyposażone w czujniki temperatury, które monitorują temperaturę w krytycznych punktach, zapobiegając przegrzaniu, które mogłoby prowadzić do zapłonu. Dodatkowym wyposażeniem są czujniki drgań (wibracji).


Minimalizacja tarcia jako ochrona przeciwiskrowa

Konstrukcja młynów bijakowych powinna minimalizować tarcie między ruchomymi częściami, co zmniejsza ryzyko generowania iskier mechanicznych.


4. Zabezpieczenia wybuchowe ATEX dla młynów bijakowych


Systemy detekcji wybuchu

Instalacja czujników wybuchu, które mogą wykryć początkowe stadia wybuchu i aktywować odpowiednie środki ochronne.


Systemy tłumienia wybuchu

Systemy tłumienia wybuchu, takie jak butle z środkiem tłumiącym, które automatycznie rozpylają substancję gaszącą w przypadku wykrycia wybuchu, minimalizując jego skutki.


Zawory odciążające wybuch

Instalacja zaworów odciążających wybuch, które kontrolowanie uwalniają ciśnienie powstałe w wyniku wybuchu, zapobiegając uszkodzeniom strukturalnym młyna.5. Procedury operacyjne i szkolenia ATEX


Procedury bezpieczeństwa wybuchowego ATEX

Wszystkie operacje związane z młynem bijakowym powinny być wykonywane zgodnie z ustalonymi procedurami bezpieczeństwa, które minimalizują ryzyko powstawania wybuchowej atmosfery.


Szkolenia pracowników z procedur ATEX

Personel obsługujący młyny bijakowe powinien być odpowiednio przeszkolony w zakresie ryzyka wybuchu, stosowanych zabezpieczeń oraz procedur awaryjnych.


6. Regularna konserwacja i inspekcje wyposażenia ATEX w młynach bijakowych


Przeglądy techniczne wyposażenia ochronnego przeciwwybuchowego

Regularne przeglądy techniczne i konserwacja młynów bijakowych, aby zapewnić, że wszystkie zabezpieczenia i systemy są w pełni sprawne.


Inspekcje zgodności z Dyrektywą ATEX

Regularne inspekcje w celu upewnienia się, że sprzęt i procedury operacyjne są zgodne z wymogami dyrektywy ATEX.


Stosowanie się do powyższych zasad i środków zabezpieczających pozwala na bezpieczne użytkowanie młynów bijakowych w środowiskach zagrożonych wybuchem, minimalizując ryzyko dla pracowników i infrastruktury.

6 wyświetleń

Comments


bottom of page