top of page

Jaka matryca do trocin twardych z drzew liściastych

Zalecany Stopień Spiętrzenia: Matryca do trocin twardych z Buku i Dębu od Nawrocki Technologie Granulowania


NPT - Nawrocki | Matryce i rolki do trocin twardych z drzew liściastych - buku i dębu
NPT - Nawrocki | Matryce i rolki do trocin twardych z drzew liściastych - buku i dębu


  • Suche Trociny Bukowe lub Dębowe: Typowa gęstość nasypowa suchych trocin bukowych wynosi około 200-250 kg/m³, co jest istotne dla optymalnego działania granulatora.


  • Ciśnienie: Matryca dla trocin twardych w peleciarce Nawrocki powinna wywierać ciśnienie w zakresie 300-400 MPa (megapaskali). Jest to standardowy zakres ciśnienia dla produkcji pelletu z twardych gatunków drewna, takich jak buk.

  • Optymalizacja: Ciśnienie może wymagać optymalizacji w zależności od specyficznych właściwości surowca i wilgotności trocin. Zwykle wilgotność trocin powinna wynosić około 8-12%, aby zapewnić najlepsze rezultaty w granulatorze Nawrocki.


  • Średnica Pelletu: przyjmijmy standardowe 6 mm.

  • Długość Matrycy: Matryca dla trocin twardych powinna mieć odpowiednią długość, aby zapewnić wystarczające sprasowanie trocin i uzyskanie odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej pelletu. Zwykle długość kanałów matrycy wynosi od 4 do 6 średnic pelletu (dla pelletu 6 mm będzie to 24-36 mm), co jest kluczowe dla efektywności peleciarki Nawrocki.


Czynniki Wpływające na Stopień Spiętrzenia w matrycy peleciarki:


  • Zbyt wysoka wilgotność może prowadzić do zbyt niskiego spiętrzenia i niskiej jakości pelletu, co może negatywnie wpłynąć na działanie matrycy w granulatorze.

  • Zbyt niska wilgotność może powodować trudności w procesie granulacji i uszkodzenia matrycy. Dlatego ważne jest regularne monitorowanie wilgotności w trocinach, które są używane w peleciarce Nawrocki.


  • Optymalna temperatura granulacji w granulatorze Nawrocki wynosi zazwyczaj od 70 do 90°C. Wyższa temperatura pomaga w plastyczności surowca i poprawia wiązanie cząstek w pelecie.


  • W niektórych przypadkach można dodać środki wiążące, aby poprawić jakość pelletu. Jednak dla suchych trocin liściastych często nie jest to konieczne, ponieważ moc granulatora z Nawrocki Technologie Granulowania jest wystarczająca. Ważne jest jednak, aby matryca i inne części do granulatora były odpowiednio dostosowane do rodzaju surowca.


Podsumowanie:

Aby uzyskać wysokiej jakości pellet z suchych trocin bukowych lub dębowych o średnicy 6 mm, matryca do trocin twardych w granulatorze GR lub miniPelleter powinna zapewniać ciśnienie w zakresie 300-400 MPa.


Kluczowe jest również utrzymanie odpowiedniej wilgotności trocin i kontrolowanie temperatury procesu granulacji.


Długość kanałów matrycy powinna wynosić od 24 do 36 mm, aby zapewnić odpowiednie sprasowanie surowca. Dokładne parametry matrycy określamy na podstawie bieżącej matrycy i warunków pracy granulatora.


Wszystkie te czynniki są kluczowe dla optymalnego działania peleciarki Nawrocki i jakości produkowanego pelletu. Regularne monitorowanie i wymiana części do granulatora Nawrocki jest rekomendowane, aby zapewnić ciągłość produkcji i wysoką jakość końcowego produktu.

4 wyświetlenia

Comments


bottom of page