top of page

Mikronizatory dla soji i zbóż.

Mikronizowanie zbóż. Mikronizaty. Mikronizat.

Redukcja składników antyżywieniowych.

Mikronizer. Mikronizator. Micronizing UK.

Mikronizacja zbóż

Najwyższy poziom czystości pasz dzięki sterylizacji

Wysokie wymagania jakościowe dotyczące pasz granulowanych, ilość zagrożeń spowodowanych nowymi recepturami, nowymi składnikami oraz zróżnicowaniem dostawców wymusza zastosowanie przy produkcji pasz  procesu sterylizacji. Zespół Konstrukcyjny firmy Nawrocki sp. z o.o. zaprojektował serię sterylizatorów pionowych i poziomych, które skutecznie likwidują niepożądane bakterie, grzyby i inne szkodliwe substancje.

Nawrocki-Pelleting-Technology-Screw-Feed
  • Główną zaletą mikronizacji jest możliwość zastosowania do obróbki wielu zbóż w celu kontrolowanej żelatynizacji skrobi, co prowadzi do zwiększenia ich przyswajalności i wydajności w czasie skarmiania zwierzętami. Dyrektywy UE kładą nacisk na przestrzeganie odpowiedniej diety prosiąt, podając restrykcyjne normy. ​

  • Mikronizacja należy do zabiegów termicznej obróbki surowców spożywczych i paszowych i polega na poddawaniu pełnych lub wcześniej  obłuszczonych bądź rozdrobnionych nasion zbóż, nasion roślin oleistych, czy też śrut poekstrakcyjnych i innych materiałów paszowych działaniu promieniowania podczerwonego o długości fali 1,8-3,4 µm w stosunkowo krótkim czasie, dzięki czemu uzyskuje się istotne zmiany właściwości fizycznych i chemicznych przetwarzanych materiałów.

  • Działanie promieniowania podczerwonego powoduje pobudzenie molekuł budujących materiał, wprawiając je w intensywne wibracje, co z kolei wywołuje tarcie, bardzo szybki wzrost temperatury i ciśnienia pary wodnej wewnątrz cząstek materiału poddawanego obróbce.

  • Para wodna w materiale powstaje na skutek gwałtownego jego podgrzania. Temperatura obrabianego materiału podnosi się w ciągu 50 sekund do 90°C, a po 90 s.  do 110-130°C i wyższej (przy dłuższym działaniu promieniowania  do 230-250°C).

  • Działanie tak wysokiej temperatury jest krótkotrwałe, najczęściej trwa 45-90 sekund, w zależności od rodzaju obrabianego materiału. Ziarno zbóż dla przykładu poddawane jest promieniowaniu przez ok. 50 sekund, co jest wystarczające by w ziarniakach nastąpił proces kleikowania skrobi. Po opuszczeniu mikronizatora materiał poddaje się  schładzaniu oraz bardzo często płatkowaniu (gniecenie).

Mikronizowanie należy do grupy procesów określanych mianem HTST (high temperature – short time), materiał  jest podgrzewany przez kilkadziesiąt sekund do wysokiej temperatury (pow. 130°C) i następnie chłodzony.
  • W materiałach paszowych poddanych procesowi mikronizacji poziom białka ogólnego zasadniczo nie ulega zmianie. Jednak tak, jak w przypadku większości procesów obróbki termicznej, wzrasta ilość białka strawnego, a więc tej części białka, która zostaje wchłonięta i wykorzystana na potrzeby organizmu zwierzęcia.

  • Generalnie można przyjąć, że poziom białka strawnego w materiałach paszowych poddanych mikronizacji może wzrosnąć nawet o ok. 10%, a w przypadku komponentów o wysokiej zawartości białka ogólnego, wzrost poziomu białka strawnego może być jeszcze wyższy. Wzrost poziomu białka ogólnego związany jest z działaniem wysokiej temperatury, która niszczy wiązania podwójne (między aminokwasami), ale nie jest w stanie zniszczyć wiązań wewnątrz aminokwasów, co powoduje rozpad struktury białka bez naruszenia cząsteczek aminokwasowych. 

  • Wysoka temperatura mikronizacji wpływa dodatkowo na wystąpienie efektu denaturacji białek, który jest szczególnie użyteczny przy obróbce nasion roślin oleistych, ich makuchów i śrut poekstrakcyjnych i wpływa na zwiększenie przyswajalności składników pokarmowych.

Informacja szczegółowa
Wypełnij formularz i dowiedz się w jaki sposób mikronizacja może wydatnie zwiększyć Twoją przewagę konkurencyjną poprzez wzrost przyswajalności pasz.
Dodatkowo otrzymasz pełną informację na temat zalet mikronizacji, dezaktywacij substancji antyżywieniowych, obróbce soi, kosztów procesu.

Dziękujemy! Wiadomość wysłana.

Chłodzenie i czyszczenie

mikronizatów

Mikronizowanie i płatkowanie

Dozowanie

Nasączanie i namaczanie

bottom of page