top of page

Linie granulacji pasz. Mieszalnia pasz. Sterylizacja pasz. Fabryka pelletów z biomasy, trocin, słomy, siana, Fabryka pelletów z RDF/SRF/MSW, plastiku, pofermentu, ASR. Peletowanie trocin. Pelety z plastiku. Proces peletowania.

Densyfikacja. Kompaktowanie. Technologie zagęszczania.

Zastosowania Technologii Granulowania

Technologie zagęszczania pasz, biomasy, tworzyw sztucznych.

Zagęszczanie (kompaktowanie, densyfikacja) surowców przez granulowanie ma wiele zalet: niższe koszty transportu, łatwiejsze dozowanie, brak frakcjonowana komponentów, stabilne parametry. W zależności od rodzaju surowca stosuje się różne procesy, których celem jest takie przygotowanie surowca, aby otrzymać odpowiedniej jakości granulkę. NPT dostarcza indywidualnie zaprojektowane technologie produkcji granulatów i pelletów z każdego surowca, którego właściwości pozwalają na jego zagęszczenie.

Nawrocki-Pelleting-Technology-Technologi
bottom of page