top of page

Generalny wykonawca fabryk pelletów z biomasy oraz paliw alternatywnych (SRF, RDF, ASR) oraz mieszalni pasz sypkich i granulowanych.

EPC Contractor dla przemysłu paszowego i biomasowego.

Zarządzanie projektem, planowanie i integracja.

Procedura
Projektowa

Od pomysłu do wykonania z NPT

NPT, jako generalny wykonawca (EPC Contractor), oferuje pełną obsługę inwestycji, a także wdrożenie założeń na wszystkich etapach projektowych, produkcyjnych i montażowych. Dostarczamy kompletne linie produkcyjne z pełną dokumentacją technologiczną oraz wykonawczą z wytycznymi branżowymi. Poszczególne etapy są wykonywane przez naszych specjalistów z potwierdzonym doświadczeniem.

KW-Metodologia.jpg

PIERWSZY

ETAP

Studium 

Wykonalności

 • Założenia inwestycyjne

 • Kosztorys wstępny

 • Ogólna koncepcja technologii

Po określeniu minimalnych wymagań Inwestora przygotowujemy wstępną propozycję technologii, ogólne założenia budżetowe oraz schemat ideowy.

DRUGI

ETAP

Projektowanie

 • Rzuty technologii

 • Specyfikacja techniczna

 • Kosztorys szczegółowy

Dobieramy dedykowane rozwiązania techniczne. Wykonujemy projekt ze  specyfikacją techniczną i szczegółową wyceną, które są podstawą do opracowania indywidualnej technologii.

TRZECI

ETAP

Produkcja

 • Projekty wykonawcze

 • Koordynacja dostaw

 • Produkcja maszyn i urządzeń

Po podpisaniu umowy wykonujemy projekty określone w specyfikacji (załącznik do umowy – Lista Odpowiedzialności). Zamawiamy niezbędne komponenty technologii, Koordynujemy terminy i kompletność dostaw.

CZWARTY

ETAP

Budowa

Fabryki

 • Nadzór techniczny

 • Budowlanka i infrastruktura

 • Montaż mechaniczny i elektryczny

Rozpoczynamy budowę infrastruktury oraz dostawy maszyn i urządzeń. Nadzorujemy ekipy montujące maszyny oraz okablowanie zasilająco-sterujące. Odbieramy poszczególne etapy i współdziałamy ze służbami Inwestora.

PIĄTY

ETAP

Przekazanie

Fabryki

 • Kalibracja parametrów automatyki

 • Szkolenie operatorów

 • Oddanie inwestycji

Programujemy podstawowe parametry programu do automatycznej kontroli procesów technologicznych. Szkolimy operatorów z zakresu obsługi programu oraz poszczególnych maszyn. Zgłaszamy gotowość do eksploatacji.

SZÓSTY

ETAP

Eksploatacja

Fabryki

 • Wsparcie posprzedażne

 • Serwis i utrzymanie

 • Dostawy części zamiennych

Aktywnie asystujemy operatorom przy codziennej pracy wspierając ich naszym doświadczeniem. Gwarantujemy pełny dostęp do materiałów eksploatacyjnych. W razie potrzeby służymy sprawnym serwisem.

Znaczenie procedury dla optymalnego przeprowadzenia Inwestycji

 

Powyższa procedura jest zgodna z przemysłowymi standardami, które są oparte na nowoczesnych normach wynikających z wieloletniego doświadczenia w przeprowadzaniu inwestycji związanych z budową mieszalni pasz, wytwórni pelletów z biomasy oraz innych obiektów przemysłowych.

 • Najważniejszym etapem procesu inwestycyjnego jest Druga Faza. Jej wynikiem jest dokładne określenie możliwości technicznych i technologicznych, zarekomendowanie dostępnych i optymalnych rozwiązań oraz ich zlokalizowanie w budżecie oraz innych możliwościach Inwestora.

 • Drugi Etap to dogłębna analiza całego procesu produkcyjnego z pełnym uwzględnieniem potrzeb Inwestora. Jej efektem jest przedstawienie technologii produkcyjnej, która nie tylko spełnia pierwotne założenia, ale, co najważniejsze, wyprzedza je. Taka obsługa umożliwia zaprojektowanie fabryki z myślą o rozbudowie, która jest w większości naszych Klientów wyłącznie kwestią czasu.

 • Całościowa wizja inwestycji tworzona przez naszych ekspertów daje podczas eksploatacji wymierne oszczędności liczone w setkach tysięcy złotych. Umiejętność przewidzenia niuansów technologicznych eliminuje ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych kolizji oraz ograniczeń technicznych.

 • Nie narzucamy sobie i nie proponujemy sztywnych ograniczeń w rozwiązaniach technologicznych. Wyróżniamy się natomiast  elastycznością i bardzo indywidualnym podejściem do każdego tematu związanego z konkretną inwestycją. Nasza metodologia jest otwarta na wszelkie sugestie i najbardziej oryginalne pomysły.

bottom of page