top of page

Linie granulacji i fabryki pelletów: Ochrona przez separatory magnetyczne, odkamieniacze, ATEX, automatyka. Fabryka pelletów. 

Vigilex. Zabezpieczenia przeciwybuchowe.

Panele dekompresyjne.

Ochrona operatorów i maszyn

Metodologia ochrony operatorów, maszyn i linii produkycjnych

Ochrona pracowników i wyposażenia jest naszym priorytetem podczas projektowania procesów, maszyn i linii produkcyjnych. Tak tworzymy nasze produkty, aby spełniały obowiązujące normy oraz ich obsługa była jak najbardziej prosta i intuicyjna. Oprócz ochrony ludzi zabezpieczają one ciągłość i stabilność produkcji, a tym samym podwyższają średniookresową wydajność całego systemu produkcyjnego. Nasze maszyny i urządzenia spełniają także normy ATEX.

KW-Ochr.jpg
Ochrona odbywa się na kilku równoległych płaszczyznach
  • Procesowa,

  • Mechaniczna,

  • Elektroniczna.

 

Ochrona procesowa

Nawrocki Technologie Granulowania dostarcza kompletne technologie produkcyjne, które płynnie łączą poszczególne podprocesy produkcyjne. Komunikacja mechaniczna i sygnałowa pozwala na pracę ciągłą całej linii lub fabryki, jak i tylko pewnych wybranych podsekcji. Logika sekwencji uruchamiania, zatrzymywania w trybie automatycznym, ręcznym i serwisowym zabezpiecza fabryki, maszyny i operatorów przed eskalacją zagrożenia w postaci np. rozprzestrzeniania się pożaru, zablokowania urządzeń lub ich pracy bez obciążenia.

Główne procesy są kontrolowane przez system automatyki oparty na sterownikach PLC. Funkcjonalne oprogramowanie w każdej sekundzie pracy monitoruje maszyny i natychmiast reaguje w przypadku przekroczenia zadanych progów bezpieczeństwa. Co więcej reakcja nie musi ograniczać się do odłączenia zasilania czy otwarcia np. zraszaczy, ale także do obniżenia obciążenia i następnie stopniowy powrót do wartości sprzed alarmu.

 

Ochrona mechaniczna

Linie produkcyjne i urządzenia są wyposażone w skuteczne rozwiązania takie jak odkamieniacze pneumatyczne, separatory i płyty magnetyczne, komory przepełnieniowe, systemy zraszania wodnego, klapy przeciwpożarowe

Nawrocki Technologie Granulowania - Odkamienacz chroni fabrykę przed wybuchem

Odkamieniacz pneumatyczny jest podstawowym urządzeniem eliminującym poza system produkcyjny większe i niepożądane ciała obce ze strumienia surowca.

Ochrona elektroniczna

Bez tego typu ochrony, żadna instalacja nie otrzyma odbiorów technicznych i pozwolenia na eksploatację. To wyjątkowo ważny system ochrony, ponieważ ma wpływ na bezpieczeństwo operatorów.

Nowoczesne systemy ochrony to gwarantowany zysk

Powyższe tabele jasno pokazują, że prawidłowa ochrona operatorów i wyposażenia po prostu się opłaca. Jest to inwestycja jednorazowa, która zwraca się szybko: zwykle przy pierwszym alarmie, który uruchamia procedury awaryjne automatycznego centralnego systemu sterowania.

Skontaktuj się z naszymi inżynierami, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej.

bottom of page