top of page

Przemysł 4.0 - Automatyczne linie granulacji pasz i biomasy

Automatyczny system sterowania linii granulowania i granulacji.

Inteligentny Operator Granulatora. 

Optymalizacja Wydajności Granulatora.

AIAC

Automatyczny System Sterowania

Kompletna automatyka procesów lini produkcyjnych

 

Granulatory NPT z serii GR oraz linie produkcji granulatów są wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne wspierane szeroko przez oprogramowanie, którego celem jest zwiększenie wydajności i produktywności. Wiemy, że każdy profesjonalny producent pasz i pelletów z innych surowców za cel przedkłada sobie maksymalne wykorzystanie maszyny, w celu wyprodukowania maksymalnie dużej ilości produktu o jak najwyższej jakości.

NawrockiPT_Hops_Pellets_01.jpg
AIAC = Automatyczny System Sterowania Linią Granulowania i Granulatorem

Umysł człowieka reaguje w ułamku sekundy, ale diagnoza zdarzenia i podjęcie trafnej decyzji zajmie kolejnych kilka sekund pełnych emocji. Interakcja z komputerem sterującym to dodatkowy czas, po którym w większości przypadków jest za późno, by podtrzymać ciągłość produkcji. Do zablokowania matrycy wystarczą 2, 3 sekundy przeciążenia silnika.

 

Dla porównania komputer z systemem IRSC analizuje dane z całej linii granulowania 200 razy na sekundę. Zaawansowany system podejmuje decyzje w ciągu 50ms. Całkowity czas potrzebny do wydania rozkazów urządzeniom i reakcji urządzeń na rozkazy to łącznie mniej niż 0,5 sek. W zdecydowanej większości przypadków, zapobiega zatrzymaniu produkcji, reagując w najbardziej odpowiedni sposób. Ponadto po zdarzeniu IRSC analizuje zebrane dane i podejmuje decyzję o korekcie ustawień, by uniknąć podobnej sytuacji podczas dalszej produkcji. Przekłada się to na zwiększenie wydajności rocznej o 2-5%.

 

Rozwijany przez NPT od 2002 roku oryginalny układ sterowania granulatorów AIAC (Automintel Automatic Control) wydatnie zwiększa efektywność pracy oraz wydajność granulatora i zespołu granulującego (linii granulowania), poprzez zaawansowane inteligentne oprogramowanie, które zarządza pracą granulatora lub linii produkcyjnej. Poszczególne programy kontrolne są odpowiedzialne za wszystkie zespoły granulatora i odpowiednio reagują w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek odchylenia od standardowo zaprogramowanych wartości. Integracja AIAC z rozwiązaniami mechanicznymi redukuje koszty materiałów eksploatacyjnych, koszty przezbrojeń i koszty niestabilności chwilowego obciążenia.

Logo_ARGAS.jpg
Logo_QDES.gif
Logo_AIAC.gif
Inteligentny Operator Granulatora IPMO (Inteligent Pellet Mill Operator)

Autorski program, który powstał przy współpracy z firmą Automintel - z założenia ma zastępować doświadczenie operatora. Granulacja surowców - szczególnie tych zmieniających się, wymaga doświadczonego operatora. Niektórzy zdobywają doświadczenie w ciągu zaledwie roku. Inni potrzebują wielu lat nauki. Doświadczony operator granulatora jest pracownikiem cenionym i często niezastąpionym.

 

System IPMO został wyposażony w doświadczenia wielu inżynierów, by służył przez cały okres eksploatacji. Nasz Inteligentny Operator Granulatora wie jak dotrzeć nową matrycę, rolki, jak rozpoznać surowiec, jaką dobrać temperaturę, jak pracować na zimnej i na wygrzanej matrycy, jak szybko osiągnąć najlepszą wydajność i bez niepotrzebnego ryzyka. Nasze oprogramowanie wie jak zareagować na setki pojawiających się problemów i zdarzeń.

 

Aktywny System Optymalizacji Wydajności ACOS (Active Capacity Optimisation System)

To kolejny system współpracujący z systemem AFR, którego zadaniem jest czuwanie w trybie ciągłym nad optymalną wydajnością. W produkcji biomasy program automatycznie dobiera parametry pracy podajników i komponentów dodatkowych, przy stale zmieniającym się surowcu. W produkcji pasz ACOS optymalizuje podawanie pary i wody, dla osiągnięcia wynikających z receptury temperatur procesu.

 

System radzi sobie z pracą zimnego granulatora, sam dobiera parametry startowe i reaguje na wszelkie zachwiania obciążenia silników granulatora. Jeśli wymaga tego sytuacja, zatrzyma urządzenia, oczyści je, sprawdzi ich zapchanie, po czym ruszy bezpiecznie od nowa, by w najkrótszym możliwym czasie osiągnąć wydajność optymalną. Po wyczerpaniu surowca rozpozna ruch jałowy i zabezpieczy granulator przed zużyciem lub przygotuje linię do kolejnego, miękkiego startu.

 

Automatyczne Rozpoznawanie Surowca AFR (Automatic Feedstock Recognition)

Program zintegrowany z systemami automatycznej regulacji, którego zadaniem jest rozpoznawanie surowca pod względem tzw. trudności granulacji, rozpoznawanie zmian surowca – nawet ciągłych, jak ma to miejsce przy granulacji biomasy, rozpoznawanie nowych rolek, matrycy oraz zmian w ustawieniach mechaniki.

 

Zespół Zabezpieczeń Automatycznych ASAFE

Granulatory produkowane przez liderów w branży, posiadają zespół czujników i przetworników, które - przy odpowiedniej interpretacji – wpływają na żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. System ASAFE bezbłędnie podejmie decyzję w ułamku sekundy, po otrzymaniu informacji z czujników o niewłaściwym stanie urządzenia lub zagrożeniu. Systemy tego typu są wymaganymi elementami automatyki, jeśli w grę wchodzi uznanie gwarancji przez producenta urządzenia.

 

  • System Zdalnego Serwisu i Diagnostyki RSDS (Remote Service And Diagnostics System),

  • System wizualizacji SCADA,

  • System pracy w trybie manualnym MWM (Manual Work Mode),

  • Automatyka zintegrowana z linią produkcyjną INTEGRA,

 

Automatyczny Układ Antypoślizgowy Pasów Napędowych ASBS

Zabezpieczenie pasów napędowych przed poślizgiem poprzez fizyczny sensor obrotów zintegrowany z systemem AIAC. Ponadto umożliwia bezpieczne i kontrolowane uzyskanie maksymalnej możliwej wydajności. Operator może poeksperymentować ze surowcem i ręcznie podwyższać obciążenie granulatora do wartości wyższej niż parametry progowe określone w automatyce. Dzięki temu można zwiększyć roczną produkcje nawet o 2% – 4%. Przekłada się to na dodatkowe tysiące ton, Wasz konkretny zysk i szybszy zwrot z inwestycji.​

Inteligentna Kontrola Poślizgu Rolek IRSC – Inteligent Roller Slippery Control

System aktywny, projektowany celem szybkiego wykrywania i eliminowania odchyleń i przestojów związanych z poślizgiem rolek. System nie do zastąpienia przez nawet najlepszych operatorów granulatora. Doświadczenie operatora - nawet wieloletnie i z pełnym zaangażowaniem w wykonywaną pracę, nie czyni człowieka szybszego w reakcjach, od zintegrowanego systemu IRSC.

Inteligentny System Regulacji Rolek IRAS Inteligent Roller Adjustment System

Jest to system zbudowany na modelach matematycznych, by zapewnić optymalizację ustawienia rolek względem matrycy dla każdego surowca, bez względu na tzw. „trudność” granulacji. Zadaniem systemu jest również dbanie o najdłuższą możliwą żywotność matrycy i rolek.

 

System przeprowadzi regulację podczas pracy, przy pełnym obciążeniu lub też w czasie wolnym. Jest to jeden z tych systemów, który najwydatniej dba o kieszeń producenta i uwalnia od błędów „czynnika ludzkiego”. IRAS jest częścią systemu ARGAS (Automatyczny System Regulowania Szczeliny Rolek).

 

Integrator Priorytetów Zarządzania APRIO

Autorski model projektowania oprogramowania sterującego liniami produkcji, który zakłada priorytet ważności dla każdego rozkazu wydanego urządzeniom wykonawczym.

 

System niezbędny do bezkonfliktowej współpracy człowieka z maszyną. Ponieważ codziennością pracy linii produkcyjnej jest wydawanie setek poleceń, wielokrotnie się zdarza, że następuje konflikt decydentów. Czasem „lepiej” decyduje komputer, czasem „lepiej wie” człowiek. Każdy przypadek jest inny, ale każdy może wpłynąć na bezpieczeństwo człowieka lub maszyny. Dlatego ostateczną decyzję podejmuje Integrator Priorytetów Zarządzania, który pozostawia operatorowi możliwość decydowania o niemal wszystkim. To „niemal” wynika właśnie z zasad bezpieczeństwa.

Bezpłatna aktualizacja oprogramowania

W ramach gwarancji zachęcamy wszystkich naszych dotychczasowych klientów do bezpłatnej aktualizacji swojego oprogramowania sterującego oraz wyposażenia swoich urządzeń w nowoczesne rozwiązania technologiczne, oszczędzające czas i pieniądze.

bottom of page