top of page

Przemysł 4.0 - Automatyczne linie granulacji pasz i biomasy

Automatyka pelletowania. Automatyka granulowania.

Automatyka granulatora. Automatyka produkcji pelletów.

Automatyzacja fabryki pelletów. Automatyzacja wytwórni pasz.

Czwarta Rewolucja Przemysłowa

Inteligentne automatyczne systemy zarządzania maszynami i produkcją

 

Przemysł 4.0 (niem. Industrie 4.0) to wprowadzone w 2011 roku pojęcie, określające nowe podejście do procesów inteligentnego sterowania, integracji mechaniki i automatyki w połączeniu z możliwościami Internetu i technologii informacyjnych. Mówiąc wprost, fabryki i ciągi produkcyjne stają się bardziej inteligentne i niezależne od ludzi. Będą korzystać z wielokierunkowej komunikacji, wspólnych baz danych oraz procedur – będą tworzyć własne sieci „społecznościowe”.

W NPT jesteśmy świadomi korzyści, jakie daje Przemysł 4.0: z jednej strony są to wyzwania, z drugiej całkowicie nowa jakość i możliwości systemów produkcyjnych. Ich potencjału nie wolno zignorować w dobie redukcji kosztów, które stanowią o być lub nie być każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego.

 

Postęp technologii informatycznych w kierunku algorytmów samouczących i sztucznej inteligencji, pozwolił na rozszerzenie naszej oferty o całkowicie automatyczne systemy sterowania oraz systemy inteligentnego zarządzania maszyną. Współpraca naszych informatyków, automatyków, mechatroników, inżynierów oraz co najważniejsze użytkowników, pozwoliła nam na stworzenie kompletnego systemu sterowania zgodnego z P4.0.

 

Tym samym oddajemy do Państwa dyspozycji szereg nowych i nowoczesnych systemów sterowania. Razem tworzą doskonałą podstawę i rozpoczęcie produkcji zgodnie z zasadami Przemysłu 4.0.

Ocenia się, że wykorzystanie rozwiązań dedykowanych Przemysłowi 4.0
zwiększy poziom produkcji o 30% oraz spadek kosztów produkcji o 25%.

Nawrocki_DieRollers_PelletMill.jpg
Logo_ARGAS.jpg
Logo_QDES.gif
Logo_AIAC.gif
bottom of page